Burgemeesters: Verplicht sluitingsuur berust op misverstand

Er is blijkbaar druk gemaild tussen de burgemeesters van de politiezone AMOW over het verplichte sluitingsuur voor cafés om 1 uur. Uit het overleg moet blijken dat het persartikel in een bepaalde krant de zaak veel te algemeen stelt.

Burgemeester Van Steenkiste van Wemmel haast zich om te zeggen dat zijn initiatief zich enkel beperkt tot het grondgebied van Wemmel, enkel bedoeld is om overlast te beperken en dat het zeker niet de bedoeling is om correcte uitbaters het leven moeilijk te maken.

Burgemeester Eddie De Block van Merchtem sluit zich aan bij de stelling van burgemeester Van Elsen van Asse dat niemand zo maar voor alle gemeenten uit de politiezone kan spreken en dat het zeker niet de bedoeling is een algemeen sluitingsuur in te voeren.

Burgemeester Beerens van Opwijk verklaarde eerder al aan Goeiedag dat er in Opwijk zeker geen algemeen sluitingsuur komt. Alle burgemeesters zijn het erover eens deze zaak in het politiecollege te zullen bespreken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk