Nieuwe uitbater gezocht voor foyer CC Asse

Het CC Asse zoekt een nieuwe uitbater voor de foyer van de cultuurzaal Oud Gasthuis aan de Huinegem.

De vorige uitbater, een bvba beheerd door Veico Daelemans, legde eind september, vlak voor de start van het nieuwe cultuurseizoen, onverwacht de boeken neer.

Bij de eerste aanbesteding eind vorig jaar was Daelemans, die voordien het danscafé Lazarus uitbaatte, de enige kandidaat.

Sinds begin oktober wordt de foyer tijdens activiteiten in de cultuurzaal tijdelijk uitgebaat door een eigen team van het CC Asse.

De concessieovereenkomst omvat de uitbating van het foyercafé maar ook die voor een receptieruimte op de site.

Kandidaten kunnen hun offerte per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen tegen uiterlijk 5 december via het Autonoom Gemeentebedrijf Asse (AGA). 

Inlichtingen, het lastenboek en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier zijn verkrijgbaar via: Autonoom Gemeentebedrijf Asse – cultuurcentrum – Dirk Bovijn, Huinegem 4, 1730 Asse.

Info: 02-456.01.62, dirk@ccasse.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk