Hinder in Zellik door werken in Berchem

Zellik ondervindt vanaf 28 oktober verkeershinder door werkzaamheden op de grens met Sint-Agatha-Berchem.

Tot 4 december worden, in opdracht van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, door de firma Wegebo werken uitgevoerd op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem. Het gaat om de verlenging van de koker Molenbeek.

De werken gebeuren in twee fasen. In de eerste fase wordt gewerkt in het voorste deel van de Albert Temmermansstraat, vanaf de beek tot de Technologiestraat. De omleiding gebeurt via de Technologiestraat, Brusselsesteenweg en – enkel voor plaatselijk verkeer – via de Jan Tieboutstraat.

In de tweede fase wordt gewerkt aan het volledige kruispunt van de Albert Temmermansstraat en de Technologiestraat. De omleiding gebeurt op het grondgebied van Berchem via de Eilandenhoutstraat, de Brusselsesteenweg en, voor het plaatselijk verkeer in Zellik, via de Jan Tieboutstraat.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk