Leo De Smedt neemt ontslag als voorzitter harmonie

Na 10 jaar dienst als voorzitter van de Koninklijke Harmonie De Volherding ziet Leo De Smedt zich genoodzaakt om ontslag te nemen omwille van gezondheidsproblemen.

Leo De Smedt was pas de achtste voorzitter van De Volherding in haar 175-jarig bestaan. Die verjaardag werd de afgelopen maanden met veel luister gevierd en Leo droeg hier zeker meer dan zijn steentje toe bij.

Hij wordt voorlopig vervangen door ondervoorzitter Paul Gueerickx. In het interview met Leo De Smedt op onze website, kon je midden september al lezen dat Leo er wilde mee stoppen: ‘Leo meent dat het tijd is dat anderen, bij voorkeur jongeren, de fakkel overnemen. Na Paul Gueerickx (ondervoorzitter) is Leo het bestuurslid met de langste staat van dienst,’ schreven we toen.

Het nieuws werd ons bevestigd door dirigent Jan Couck: ‘Het bestuur en de muzikanten betreuren de beslissing die Leo heeft genomen maar uiteraard respecteren wij zijn beweegredenen. Leo was een goede voorzitter die zich erg ingespannen heeft voor de Harmonie en wij moeten nu op zoek om een geschikte vervanger te vinden’.