Vlaams Gewest koopt gronden rond Hooghof

Het Vlaams Gewest koopt 63 ha grond rond het historische Hooghof, deels landbouwgrond en deels parkgebied dat op termijn wordt bebost. Minister Schauvliege wil hiermee de open ruimte in de Rand versterken en de biologische diversiteit herstellen.

De beschermde middeleeuwse hoeve Hooghof, in de ‘oksel’ van de Brusselse buitenring en de N9, kwam vorig jaar samen met ruim 78 ha landbouwgrond en parkgebied op de markt na het overlijden van Jo De Smedt, kleinzoon van brouwer Jozef Van Ginderachter, stichter van de Merchtemse brouwerij Ginder-Ale. De vierkantshoeve en 15 hectare grond worden rechtstreeks particulier verkocht. De manege Zellik Riding Club in de Jan Longinstraat koopt de hoeve en het grootste deel van de grond. Ook landbouwer Joost Magnus koopt enkele hectaren grond.

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) rondde zopas de aankoop van de resterende 63 hectare grond af door het Vlaams Gewest.

De 26 hectare parkgebied langs de binnenring, tussen het Laarbeekbos en het Researchpark Zellik, komt voor 1,19 miljoen euro in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos. De hele zone wordt op termijn bebost. Er werden afspraken gemaakt met de landbouwer-gebruiker, in afwachting van de realisatie van de bosuitbreiding.

Grondenbank

De resterende 37 hectare landbouwgronden langs de buitenring tussen Zellik en Wemmel, momenteel in gebruik als akker- of weiland, komen in handen van de Vlaamse Landmaatschappij. De VLM legt hiervoor 1,69 miljoen euro op tafel. De percelen komen in de grondenbank, die werd opgericht om de landbouw in de Vlaamse Rand toekomstperspectieven te bieden.

In het ‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’ worden enkele gronden herbestemd, waardoor sommige landbouwers in natuurgebied of gemengd openruimtegebied moeten boeren. Landbouwers die dat willen, kunnen via de grondenbank worden uitgeruild naar landbouwgebied. Tot die tijd mag de huidige landbouwer-gebruiker de gronden blijven gebruiken.

Stedengewest

Minister Schauvliege noemt deze grondenaankoop rond het Hooghof een volgende stap om van Vlaanderen een groen en dynamisch stedengewest te maken, waarin de open ruimte wordt versterkt en de biologische diversiteit zich kan herstellen.

‘De Vlaamse Rand kan zich verder ontwikkelen als groene gordel terwijl ook de toekomst van de landbouwsector is gewaarborgd’, aldus Schauvliege. ‘De aanwezigheid én toegankelijkheid van nabije natuur-, bos- of groenwaarden voor elke stadsbewoner is één van de prioriteiten uit het leefmilieubeleid.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk