Boodschap van algemeen nut

Het parket Halle-Vilvoorde zal alle personen die voor de verkiezingen zondag zijn opgeroepen om een functie van bijzitter of voorzitter te vervullen, en zonder wettige reden afwezig zijn, strafrechtelijk vervolgen.

Er zal eerst een voorstel tot minnelijke schikking worden aangeboden (het betalen van een boete). Indien men daar niet op ingaat, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank.

Topartikels bij Goeiedag.be