Alcohol- en gordeldrachtcontroles in juni

Wie na teveel pintjes achter het stuur kruipt en/of ‘vergeet’ zijn gordel te dragen is gewaarschuwd: de provincie Vlaams-Brabant kondigt intensieve controles aan in de maand juni. Beide acties kaderen in een campagne om de verkeersveiligheid te verhogen.

‘Rijden onder invloed blijft ook in Vlaams-Brabant nog een belangrijke ongevalsoorzaak.  De meest recente provinciale cijfers tonen aan dat in 12,5% van  alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel de chauffeur reed onder invloed van alcohol’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Daarnaast kan de burger zelf meehelpen aan een grotere verkeersveiligheid door steeds de gordel te dragen in de auto. De gordel blijft een eenvoudig en efficiënt beschermingsmiddel dat de inzittenden extra bescherming biedt wanneer zij in een verkeersongeval betrokken raken’.

In 2016 werden tijdens de provinciale controles op gordeldracht in maart, juni en september in totaal 1.795 onmiddellijke inningen en 284 processen-verbaal uitgeschreven door de politiediensten wegens het niet dragen van de gordel.

Meer informatie: www.vlaamsbrabant.be/gordelcampagne

Topartikels bij Goeiedag.be