41 loten bouwgrond te koop in Peizegem

De gemeente Merchtem gaat over tot de verkoop van 41 loten bouwgrond in de nieuwe verkaveling in het centrum van Peizegem (François Beuckelaersstraat en Benoit Ballonstraat). De perceeloppervlakte van de loten varieert tussen 189 m² en 557 m² voor woningen voor gesloten of halfopen verband. De verkoopprijzen zullen variëren tussen € 52.920 en € 120.000.

M Verkaveling PeizegemDaarnaast is er nog een stuk grond langsheen Leireken (Lot F, het dichtst tegen Frituur De Blokhut) is geschikt voor een tweegezinswoning. Daarnaast zijn er een 7-tal loten die door een privé eigenaar worden verkocht.

U kan zich als kandidaat-koper inschrijven via het online invulformulier “Kandidatuurstelling verkaveling Peizegem” op www.merchtem.be.  Kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven tot ten laatste 30 juli 2017. Kandidaten die weerhouden zijn, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden voor 31 augustus 2017.

Begin oktober wordt er gestart met de keuze van de loten. De kandidaten zullen hiervoor tijdig uitgenodigd worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk