ADiL: Affligem, Denderleeuw en Liedekerke stroomlijnen integratiepolitiek

De burgemeesters van Affligem, Denderleeuw en Liedekerke ondertekenden donderdag de nieuwe intergemeentelijke samenwerking ADiL.

Dat moet een expertisenetwerk worden om de integratie van inwoners met een migratieachtergrond te bevorderen.

Denderleeuw, Liedekerke als Affligem hebben al ervaring met integratieprojecten, zoals lessen Nederlands, praatgroepen voor volwassenen en taal- en spelstages voor jonge kinderen.

In tegenstelling tot Liedekerke en Denderleeuw kreeg Affligem echter geen subsidiemiddelen om een erkende integratiedienst op te richten.

“De drie buurgemeenten staan vandaag voor dezelfde uitdagingen op het vlak van integratie. Daarom dienden we samen een projectaanvraag in bij de Vlaamse overheid, die intussen groen licht kreeg”, zegt burgemeester Luc Wynant (CD&V), bevoegd voor het integratiebeleid in Liedekerke.

ADiL krijgt over een periode van drie jaar 150 000 euro subsidies om de samenwerking uit te bouwen.

Met deze fondsen zal de interlokale vereniging onder andere een projectmedewerker aanwerven die zowel de partners als de projecten op het terrein kan versterken. Het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering biedt extra ondersteuning en begeleiding.

Een eerste opdracht voor ADiL bestaat erin om de succesfactoren en knelpunten van alle projecten in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke te analyseren.

“We bekijken welke initiatieven door de andere partnergemeenten kunnen worden overgenomen, rond welke acties kan worden samengewerkt en welke projecten beter anders worden aangepakt”, licht integratieschepen Herman Steppe (CD&V) van Affligem toe.

“De bedoeling is om in een latere fase ook onze expertise en goede praktijken te delen met andere gemeenten in de regio.”

“Minstens even belangrijk zijn de vragen die nieuwe inwoners en inwoners met een migratieachtergrond hebben”, vertelt Jürgen Ruysseveldt (sp.a-Open), schepen van Integratie in Denderleeuw.

“ADiL kan nieuwkomers mee op weg helpen om deel te nemen aan het verenigingsleven, zelf een vereniging op te starten of mee te helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld een buurtfeest.”

(Foto: Willy d’Hoe)