Provincie stuurt RUP Astravorm terug naar af

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Astravorm in Essene geweigerd. De scouts van Hekelgem krijgen wel zekerheid.

Het dossier Astravorm in Essene ligt al maanden erg gevoelig in de deelgemeente van Affligem. De oude fabriekssite van Astravorm langs de Paddeputstraat zou samen met 3,2 hectare landbouwgrond – voornamelijk weiden en aangrenzende tuinen – worden omgezet naar bouwgrond.

Theoretisch zouden er tot 86 woningen kunnen komen. Tientallen omwonenden vroegen het woonproject enkel te beperken tot de fabriekssite van 1,1 hectare, maar de LB-N-VA-meerderheid ging daar op gemeenteraad van juni niet op in.

Tijdens die raad hielden de bewoners een ‘blind’ protest omdat ze vonden dat de politici zich in dit dossier blind gedroegen. Ironisch genoeg krijgen ze nu gelijk van de provincie. Die stelt dat Affligem in dit dossier zijn huiswerk niet goed deed, omdat er onvoldoende werd rekening gehouden met het advies van de deputatie.

‘De deputatie bracht in het kader van het openbaar onderzoek, in zitting van 5 februari 2015, een voorwaardelijk gunstig advies uit op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Astravorm’. De gemeente heeft, op gemotiveerd advies van de Gecoro, op onvoldoende wijze gevolg gegeven aan de opmerkingen in dit advies.’

Het advies werd wel integraal opgenomen in het Gecoro-verslag, maar er werd niet besproken waarom de opmerkingen niet werden meegenomen in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan.

Scouts krijgen zekerheid

De provincie gaf wel groen licht voor twee andere ruimtelijke uitvoeringsplannen in Affligem: ‘Zonevreemde recreatie’ en ‘Bellekouter’.

Dankzij het RUP ‘Zonevreemde recreatie’ krijgen zowel het recreatiedomein Verbruggen als het terrein van de scouts Hekelgem bestaanszekerheid en kunnen er werken worden uitgevoerd op beide terreinen.

Op de site ‘Bellekouter’ wordt een uitbreiding van het bestaande containerpark mogelijk en krijgen verschillende sportverenigingen die actief zijn op het terrein nieuwe mogelijkheden. De toegankelijkheid van de verschillende functies wordt geoptimaliseerd door het voorzien van een netwerk van trage routes doorheen het gebied.