Pendelparking Denderstraat wordt afgegraven

Het Vlaamse Gewest heeft de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe pendelparking in Aalst.

De bestaande NMBS-gebouwen aan de Denderstraat worden afgebroken en de site wordt afgegraven tot op hetzelfde niveau van de straat.

De werken zullen starten in de loop van februari. Dan begint ook de bouw van een nieuwe onderdoorgang die het Statieplein zal verbinden met de site van de pendelparking en de toekomstige fietsers- en voetgangersbrug.

Caroline Verdoodt (N-VA) schepen van Ruimtelijke ordening: “De pendelparking krijgt een totaal andere uitstraling. Een parkeergebouw, een extra overdekte fietsenstalling, kantoren en mogelijkheden voor wonen en ontspanning. Hier zal letterlijk een nieuw stadsdeel uit de grond rijzen. Dit wordt een waardig project voor onze stad dat mee vorm geeft aan de toekomstige uitstraling van centrumstad Aalst.”

Ann Van de Steen (SD&P) schepen van Stadsvernieuwing: “Een moderne stad heeft een goed uitgebouwde stationsomgeving nodig. Het startschot kan gegeven worden voor de verdere ontwikkeling van de achterkant van het stationsgebouw. Een goed uitgebouwde stationsomgeving gaat ook hand in hand met een degelijk openbaar vervoer en volwaardige voetgangerszones waar je rustig kan flaneren.”