Erkenning voor Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant, gevestigd op de Pivo-site in Relegem, werd door Vlaanderen erkend als onroerend erfgoeddepot. In het Pivo zijn momenteel vijf archeologische collecties in permanente bewaring in een voormalige militaire loods.

“Deze erkenning is een kwaliteitslabel dat de professionele bewaring van erfgoed garandeert”, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor erfgoed.

“Bovendien komt onze erfgoeddepotwerking nu ook in aanmerking voor Vlaamse subsidies. Het gaat om 85.000 euro per jaar voor de werking van ons archeologisch- en nooddepot. De provincie kan nu een bijkomende depotbeheerder aanwerven.”

Het depot, dat vooral gericht is op archeologische verzamelingen, heeft nog voldoende opvangcapaciteit voor de komende jaren en staat garant voor de professionele bewaring als de eigenaars daar niet zelf toe in staat zijn.

De verzamelingen blijven steeds eigendom van de eigenaar, maar door ze in bewaring te geven, wordt de informatie toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en voor het brede publiek.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk