Inwoners kunnen noodboodschappen ontvangen

In noodsituaties wordt de communicatie met de inwoners geprofessionaliseerd. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) uit Aalst wil in nood zo snel mogelijk alle hulpverleners oproepen maar tegelijkertijd ook de inwoners verwittigen.

‘Communicatie wordt belangrijker en belangrijker, zeer zeker in het geval een ramp Aalst zou treffen. Ik heb geleerd uit de ervaringen met de treinramp in Wetteren en vooral uit datgene wat er beter kon. Ook tijdswinst dankzij een performant alarmeringssysteem is essentieel. Ja, dit systeem kan levens redden’, zegt de burgemeester.

In geval van crisiscoördinatie en bij de uitvoering van rampenplannen zullen de burgemeester, de ambtenaar noodplanning en de leden van de Veiligheidscel vanaf maart 2016 gebruik kunnen maken van het intelligentie communicatiesysteem eNOXUS. Het systeem wordt nog verder verfijnd en zal in de komende maanden nog uitvoerig worden getest.

‘De tijd dat de politie bij rampen nog letterlijk de straat opging met megafoons ligt gelukkig stilaan achter ons. Binnenkort kunnen inwoners een gepersonaliseerde sms of gesproken boodschap ontvangen via hun gsm of smartphone met essentiële informatie over een plaatsgegrepen ramp alsook kan hun informatie over de evolutie van de ramp worden gestuurd. Een efficiënt systeem ontbrak in Aalst nog, zodat ook hier een inhaalbeweging meer dan nodig was’, aldus D’Haese.