Economische Raad moet kloof dichten tussen stad en ondernemers

De samenwerking tussen de stad en de Aalsterse ondernemers is nu officieel via een Economische Raad. Dit adviesorgaan is de centrale spil tussen 5 thematische deelraden.

De koepelraad heeft als doel om overleg te organiseren, advies te verlenen, belangen te behartigen, informatie uit te wisselen en acties en initiatieven te ontwikkelen die zorgen voor een gezond en competitief lokaal economisch weefsel.

De grote opkomst bij de opstartplechtigheid wijst op het belang dat ondernemers hier aan hechten. Naast de koepel werden ook 5 Deelraden opgericht: landbouw, handel en horeca, nijverheid, markten en ambulante handel en sociale economie en werk.

Deze Deelraden zijn samengesteld uit organisaties, beroepsgroepen en personen die een bijzondere meerwaarde kunnen leveren aan het thema.

Daar hoort dan bijvoorbeeld ook een vertegenwoordiging uit het onderwijs bij. Het AGSA (Autonoom Gemeentebedrijf van de stad) zetelt eveneens in de raden.

Het AGSA coördineert belangrijke stadvernieuwingsdossiers die een bijzondere impact hebben op het economisch gebeuren van de regio, bijvoorbeeld de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter en de realisatie van de Tragelsite.

Al die accenten op elkaar afstemmen en vertalen naar een globale en gedragen visie die past binnen het meerjarenplan van de stad is de opdracht van de koepel.

Elke Deelraad werd intussen effectief ge√Įnstalleerd en duidde een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris aan.¬†Ook de Aalsterse politieke fracties zijn vertegenwoordigd in de koepel.

Deelraad Landbouw

 • Antoine Lambrecht, landbouwer – voorzitter
 • Melissa Pijck, landbouwer – ondervoorzitter
 • Jan Blindeman – secretaris

Deelraad Handel en Horeca

 • Patricia Verhoeven, beheerder Passage Pieter van Aelst – voorzitter
 • Ramses Beukens , vertegenwoordiger Horeca Vlaanderen – ondervoorzitter
 • Tineke Stockman en Dinah Buysse – secretarissen

Deelraad Werk en Sociale Economie

 • Geert Wille, afgevaardigd bestuurder SWP De Loods – voorzitter
 • Tine Van Vooren, regiodirecteur VDAB – kandidaat-obdervoorzitter

Deelraad Markten en Ambulante Handel

 • Jan De Wolf, marktkramer – voorzitter
 • Gonda Nechelput, marktkramer – ondervoorzitter
 • Mark Peynsaert – secretaris

Deelraad Nijverheid

 • Wouter Danckaert, managing director Inside Matters- voorzitter
 • Ruth DeVreese, lector Hogent ‚Äď ondervoorzitter
 • Sabine Smet – secretaris