Tuchthuisstraat krijgt groene make-over: “Plek om te zitten, wandelen en verkoeling te vinden”

De Tuchthuisstraat krijgt binnenkort een heel nieuwe aanblik. Dankzij extra groenzones krijgt de straat een karakter dat aansluit bij het Kanaalpark. De heraanleg gaat op 22 augustus van start. Ook de Tuchthuisbrug wordt aangepakt.

De Tuchthuisstraat vormt de link tussen het Heldenplein en het Kanaalpark. Momenteel is de straat nog sterk gefocust op de autogebruikers. Met de heraanleg voorziet de stad ruimte voor de zachte weggebruikers.

Concreet wordt het huidige schuin parkeren vervangen door langsparkeren aan de overzijde van de straat. “De vrijgekomen ruimte aan de zijde van ‘RiverPark’ verandert in een groene wandelpromenade”, legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD). “Om de verbinding met de waterpartij te versterken komt er op de hoek van de Rondeweg en Tuchthuisstraat een helling richting het water. Op deze groene helling komen zittredes in beton. Het Zennepad achter de Tuchthuisstraat wordt dan weer doodlopend voor gemotoriseerd verkeer. Enkel garagehouders mogen hier nog inrijden. Parkeren zal hier niet meer mogelijk zijn.”

Deze werken zijn mee opgenomen in de aanbesteding van De Werkvennootschap voor de heraanleg van het Heldenplein en Stationlei. “Omdat het kruispunt mee onderdeel maakt van de nieuwe infrastructuur van het Heldenplein. Zodoende worden de werken uitgevoerd door dezelfde aannemer en staan ze onder toezicht van hetzelfde bouwteam. Dit biedt tal van voordelen zoals één administratief dossier, een betere afstemming van werken op mekaar en dus ook minder hinder.”

“Ons objectief is om een verbinding met het water te maken en van het geheel een mooie verblijfsplek te maken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Barbara De Bakker (Groen). “Daarnaast is dit ook een project waarin we veel geluisterd hebben naar de buurt. We hebben de plannen aangepast toen de bewoners ons wezen op de problematiek met wildparkeerders en autoverkeer op het Zennepad. Het wordt een mooie plek om te zitten, wandelen en verkoeling te vinden. Er is ook plaats voorzien voor een gedenkteken ter ere van William Tyndale (de protestantse priester die in 1536 in Vilvoorde werd terechtgesteld, red.). Dat is iets waar de protestantse kerk al lang naar vraagt.”

De straat wordt voor ongeveer twee maanden afgesloten van het Heldenplein. Op woensdag 17 augustus van 19 tot 20 uur wordt in het stadhuis een vragenuurtje over de werken georganiseerd voor buurtbewoners en betrokkenen.

De Vlaamse Waterweg renoveert tegelijkertijd ook de Tuchthuisbrug. Vanaf maandag 15 augustus zullen de werken van start gaan voor een periode van 6 à 7 maanden. De brug wordt niet meteen, maar wel in de eerste weken na aanvang volledig afgesloten. In deze periode wordt de boven- en onderbouw van de brug volledig gerestaureerd: slechte delen metselwerk langs boven en onder worden vervangen, er komt nieuwe waterdichting, extra verstevigingen, de blauwe hardsteen en de borstwering wordt vernieuwd en ook de rijweg en voetpaden worden vervangen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise