Bart Laeremans nu ook officieel benoemd tot burgemeester

Bart Laeremans (Vernieuwing) is door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) nu ook officieel benoemd tot burgemeester.

Door de nieuwe wetgeving vervult de grootste stemmentrekker uit de grootste meerderheidspartij automatisch de rol van burgemeester wanneer er een nieuwe meerderheid (Vernieuwing, N-VA, CD&V) wordt gevormd. Hierdoor was Bart Laeremans sinds zijn eedaflegging tijdens de gemeenteraad van 2 juni al “Aangewezen-burgemeester’. Vervolgens moet de minister dan de geloofsbrieven controleren en nog enkele adviezen inwinnen. Deze adviezen waren gunstig, zodat niets nog een officiële benoeming tot burgemeester in de weg stond.

Het schepencollege nam op 1 augustus officieel kennis van deze benoeming. Op 1 september legt Laeremans opnieuw de eed af voor de gemeenteraad. Vanaf dat moment is hij niet langer ‘Aangewezen-burgemeester’ maar gewoon ‘burgemeester’.

Sinds enkele jaren hebben de Vlaamse burgemeesters de keuze om een tricolore sjerp te dragen dan wel een zwart-gele. Het hoeft niet te verbazen dat Laeremans als overtuigd Vlaams-nationalist gekozen heeft voor de zwart-gele sjerp.

Foto: Dieter Nijs

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise