Sanering CAT-site volop bezig: definitieve plannen voor voormalige Renaultparking worden na de zomer bekendgemaakt

De reconversie van de voormalige Renaultparking langs de Woluwelaan begint eindelijk op te schieten. De ontharding en de sanering met het oog op de aanleg van woningen, een school en nieuw ziekenhuis is volop bezig. Na de zomer zullen de definitieve plannen voor de zogenaamde CAT-site bekend gemaakt worden.

Het is intussen al 25 jaar geleden dat de Renaultfabriek in Vilvoorde de deuren sloot. In het kielzog van Renault vertrokken nog heel wat bedrijven uit de regio die ooit de industriële trots van Vlaanderen was. Ze lieten een sterk vervuild gebied met een zeer grote mobiliteitsdruk achter, waar de sterke verharding zorgt voor allerlei waterproblemen.

Vele ideeën zijn de voorbije jaren voor het gebied gelanceerd maar allen stootten ze op juridische procedures doordat de betrokken overheden het niet eens geraakten. Het gevolg na al die jaren: een verloederd, onderkomen gebied in een regio met een van de hoogste werkloosheidsgraden van Vlaanderen.

Na jaren van discussies, juridische procedures en stilstand werd halfweg 2020 een akkoord gesloten over de toekomst van het verouderde industriegebied tussen Vilvoorde en Machelen. Op het grootste deelgebied, de CAT-site langs de Woluwelaan, is na een grootscheepse sanering plaats voor een nieuw ziekenhuis, kantoren, een concertzaal ‘à la Lotto Arena’, parkgebieden en ook woongelegenheden. Het akkoord drukte ook op de noodzaak om de transformatie duurzaam en klimaatbestendig aan te pakken, met een maximale sanering, toegankelijk groen en doorgedreven ontharding.

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is tevreden met de intussen geboekte vooruitgang. “Er zijn sinds anderhalf jaar serieuze saneringswerken bezig”, vertelt hij. “De private ontwikkelaar MGReal Estate en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM – als medefinancier – investeren volop in de ontharding én de sanering van de bodem ter hoogte van de voormalige Renaultparking.”

Intussen legt de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en de provincie Vlaams-Brabant de laatste hand aan een masterplan. “Dat voorziet in de creatie van een volledige nieuwe stadswijk waarbij zowel woningen, voorzieningen zoals het nieuwe ziekenhuis en een school als bedrijven worden voorzien. Na 25 jaar stilstand is het hoog tijd dat we ook op deze zone onze klimaatagenda toepassen door de betonwoestijn met zijn vervuilde ondergrond te herbouwen en te vervangen door een groenblauw netwerk waarin de noden van de stad kunnen worden opgevangen. We hopen om kort na de zomer de definitieve plannen te kunnen afkloppen en bekend te maken.”

Voor de sanering van de oostelijke zone van de site is 13 miljoen euro voorzien, voor de sloopwerken ruim 1,1 miljoen euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise