Aangepaste meerjarenplanning goedgekeurd: stad gaat nieuwe school bouwen en wil Parmentiersite kopen

De stad Vilvoorde gaat proberen om de beruchte Parmentiersite langs het kanaal te kopen. Verder wordt ook de wijkschool aan de Romeinsesteenweg in Koningslo afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Dat zijn een paar van de ‘highlights’ in het zopas goedkeurde aangepaste financiële meerjarenplan nu we halfweg de legislatuur zijn.

Er zijn een aantal opvallende zaken die in de aanpassing opduiken. Zo schrijft de stad een budget in om de Parmentiersite te kopen. Die plek heeft al langer geen al te beste naam. Al jaren ligt de kanaalsite met de opvallende loods, die destijds als opslagplaats voor hout diende, er verlaten bij. De problemen stapelen er zich echter ook al een tijdje op: er werd een paar jaar geleden brand gesticht, mensensmokkelaars verstopten er illegalen en de site is al langer een uitverkoren plekje van sluikstorters. In mei jongstleden werd de bekendste loods van Vilvoorde door burgemeester Hans Bonte nog verzegeld omdat er asbest was aangetroffen. “We schrijven dan ook tegelijk een krediet in om het asbest in het dak te verwijderen”, zegt schepen van Financiën Jo De Ro (Open VLD). Of de site effectief in stadshanden komt, zal afhangen van de – moeilijke – onderhandelingen met de eigenaar. “Ik plak hier geen bedrag op om de onderhandelingen niet te hypothekeren.”

De stad koopt verder een pand op de Grote Markt 20 aan. “Bedoeling is om dit samen met de vroegere kinderkribbe te verkopen en er een mooi stadsvernieuwingsproject rond wonen, winkelen en werken te bouwen. We zoeken een extra troef voor het stadscentrum.” Het gaat om een aankoop van ruim 600.000 euro.

De wijkschool aan de Romeinsesteenweg in Koningslo wordt dan weer afgebroken en vervangen door modulaire bouw. “Op die manier kan de school uitgroeien tot een volwaardige basisschool (nu enkel kleuters en eerste graad lager, red.) waardoor hier meer dan 100 extra stoeltjes komen in de wijk waar er de grootste krapte is wat kleuter en lager onderwijs betreft. Naast de subsidies van Vlaanderen wordt er 1,2 miljoen euro door de stad zelf geïnvesteerd. We hopen dat de gloednieuwe school zeker eind 2023 klaar is”, aldus De Ro.

Stad voorziet verder onder meer ook nog 300.000 euro én stadsgrond voor Volley Vlaanderen om er een topsporthal voor beachvolley te zetten. Er wordt ook mee geïnvesteerd met het CAW in noodwoningen in de wijk het Broek: de stad trekt hier 250.000 euro voor uit. Er komt ook meer voetbalcapaciteit door het aanleggen van een omnisportveld in Tyndalepark en door investeringen in andere bestaande voetbalaccommodatie, goed voor 570.000 euro.

Bij de aanpassingen van de exploitatiekredieten wordt bijna 600.000 euro extra voorzien voor de werking van vzw Broeilab en voor het Startershuis. Extra middelen (meer dan 250.000 euro) zijn er ook voor ‘citymarketing’ via sponsoring van onder meer de tv-serie ‘Lisa’. Er worden ook meer middelen voor groenonderhoud voorzien, een stijging van meer dan 500.000 euro. Daarnaast is er ook een grote stijging van de personeelskosten door onder meer extra indexeringen én pensioenbijdragen (4 miljoen) en door extra personeelsdiensten voor een aantal diensten die onder de groei van de stad ‘lijden’ en extra mensen krijgen (1,6 miljoen euro).

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise