BIN Peutie is zesde Buurtinformatienetwerk in politiezone VIMA

Vilvoorde is een Buurtinformatienetwerk (BIN) rijker met de oprichting van het BIN Peutie. Het is het zesde netwerk op het grondgebied van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen).

Het BIN Peutie start alvast met 29 leden en dit onder het waakzame oog van BIN-coördinator Lucien Vanden Broeck. De coördinator wordt ondersteund door een enthousiast team, allemaal inwoners met een groot hart voor Peutie. “Voor veiligheid zorgen is een taak van de veiligheidsdiensten en de burgers. Ik ben daarom zeer tevreden dat een aantal Peutienaren hun nek uitsteken om samen met de politie de alertheid in de wijk te verhogen. De goede ervaringen met de andere wijken zorgen blijkbaar voor inspiratie. Laat ons hopen dat de andere wijken snel volgen”, aldus een opgetogen burgemeester Hans Bonte. Wie zich graag wil aansluiten op het BIN kan alvast contact opnemen met de cel criminaliteitspreventie van de politiezone VIM (PZ.VIMA.preventie@police.belgium.eu of telefonisch (02/255.72.29).

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise