Afbraak 24 sociale woningen gestart in Duchéhof

Een aannemer is in opdracht van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) gestart met de sloop van 24 sociale woningen in het Duchéhof. Deze woningen waren te verouderd en worden daarom gesloopt. Voorlopig wordt er geen nieuwbouwproject op de vrijgekomen percelen voorzien, maar het is wel de bedoeling op langere termijn opnieuw sociale woningen op deze gronden te bouwen.

Om de braakliggende gronden in de tussentijd toch nuttig te gebruiken, zal een tijdelijke invulling voorzien worden onder de vorm van bijvoorbeeld sport- en spelelementen. De exacte invulling van de gronden moet nog bepaald worden, maar IVMH en stad Vilvoorde benadrukken dat het de bedoeling is de ruimte ten dienste te stellen van de buurt. Schepen voor Woonbeleid Tine Paredis (CD&V): “We willen de tijdelijke percelen ten volle benutten door in te zetten op gemeenschapsinfrastructuur en openbare buitenruimte, zo creĂ«ren we een aangenamere buurt en verhogen we de leefbaarheid in de wijk.”

“De sloop kwam er na een lang traject waarbij de erfgoedwaarde van de hele wijk nauwgezet werd bekeken en een toekomstvisie voor de zone rond het DuchĂ©hof werd uitgetekend”, vervolgt schepen Moad El Boudaati (Vooruit). “De afbraak van deze woningen is slechts een eerste stap in de herwaardering van de wijk, zodat die net als 100 jaar geleden opnieuw een voorbeeld wordt.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise