Stad vraagt zelf hoogdringende analyse van tien mogelijke met PFOS besmette percelen

Stad Vilvoorde heeft de 220 mogelijk met PFOS besmette percelen allemaal gecontroleerd en de resultaten bezorgd aan de Vlaamse overheid en betrokken ministers. 18 ervan werden niet bevestigd en er werden ook drie nieuwe toegevoegd. Er wordt door de stad ook bijkomend een hoogdringende analyse gevraagd voor 10 percelen. Het betreft onder meer sites die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van het reconversiebeleid.

De PFOS en PFAS-problematiek stelt zich ook op grote schaal in Vilvoorde wat gezien de oude industriële activiteit niet hoeft te verbazen. De stad kreeg vorige maand een ‘vermoedenslijst’ met 58 locaties van de Vlaamse overheid op zijn bord waarbij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) zal moeten nagaan of er effectief PFOS in de grond zit. Specifiek zouden de 220 kadastrale percelen al of niet met een hoge waarschijnlijkheid vervuild zijn met de kankerverwekkende stof. Dat heeft alles te maken met het feit dat in het verleden PFOS gebruikt werd door brandweerdiensten maar ook in de productie van verven, autolakken, galvanisering van metaal en bewerken en kleuren van textiel.

Intussen heeft de milieudienst zijn werk gedaan en de lijst gecontroleerd. “Er blijven 205 percelen op de vermoedenslijst over”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “We maken ons hierover grote zorgen. Daarom hebben we bijkomend ook een hoogdringende analyse gevraagd voor 10 percelen. We proberen al langer van bepaalde stadskankers toekomstgerichte duurzame buurten te maken. Het is daarom in een aantal acute dossiers om zo snel als mogelijk volledige duidelijkheid te krijgen over de effectieve aanwezigheid van PFOS in de aangeduide percelen. De huidige onduidelijke situatie zorgt immers voor heel wat onrust bij de investeerders en dreigen tal van ontwikkelingen te vertragen of te blokkeren.”

Het betreft dus sites die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van het reconversiebeleid of die momenteel grotendeels onverhard zijn en zich in de nabijheid bevinden van grondgebonden woningen. “Het gaat onder meer om de CAT-site achter het station, waar het nieuwe ziekenhuis zou komen, en die initieel niet op de lijst voorkwam. De onduidelijkheid dreigt het bouwproject van het AZ Jan Portaels te vertragen waardoor de globale reconversie van het gebied verder uitgesteld wordt. Ook de Kodak-site in Koningslo waar een duurzame woonwijk komt en het voormalige Akzo Nobelterrein aan de Leuvensesteenweg waar ook een ambitieuze woonontwikkeling is voorzien staan op die prioriteitenlijst.”

Daarnaast heeft Vilvoorde ook de minister van Defensie aangeschreven. “Met het verzoek ons te informeren over het zwaar vermoeden van aanwezigheid PFOS op de kazerne Housiau in deelgemeente Peutie. Aan de rand van de militaire kazerne bevinden zich grondgebonden woningen, terwijl heel wat percelen op de kazerne bewerkt worden door landbouwers. We hebben vooralsnog geen informatie ontvangen. Ik hoop dat er voldoende middelen en capaciteit zijn bij OVAM want we willen in het belang van de volksgezondheid en van de reconversie van vervuilde gronden zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen omtrent de precieze risico’s voor de omgeving.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise