Bewoners naar vrederechter tegen vrachtwagens in smalle straatjes maar stad ziet geen snelle oplossing

De bewoners van de Korte- en Werkhuizenstraat zijn het dermate beu om opgeschrikt te worden door zwaar vrachtverkeer dat zich vastrijdt in de veel te smalle straten dat ze naar de vrederechter stapten. Deze gaf de bewoners in de verzoeningsprocedure gelijk maar tot een vergelijk met de stad kwam het niet. Het bestuur stelt zijn hoop op ANPR-camera’s om de vrachtwagens uit het centrum te houden.

Al twee jaar lang worden de bewoners van de Korte- en Werkhuizenstraat opgeschrikt door zwaar vrachtverkeer dat zich door de veel te smalle straten probeert te manoeuvreren. Zware vrachtwagens moeten op dit traject dan ook een drietal smalle en scherpe bochten nemen. Zowel overdag als in het midden van de nacht is het er soms alle hens aan dek. Na verschillende interpellaties van N-VA gemeenteraadslid John Roobaert, een petitie met 400 handtekeningen en volgens hen ook loze beloftes van het stadsbestuur zagen de bewoners geen andere uitweg dan naar de vrederechter te stappen. Deze gaf de bewoners in de verzoeningsprocedure gelijk.

“Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur niets ondernam om deze situatie op te lossen”, zegt Roobaert. “Zeker omdat ze zelf bevestigden dat de situatie onhoudbaar is en er verschillende simpele oplossingen zijn. Men kan bijvoorbeeld de rijrichting in de laatste 200 meter van de Marius-Duchéstraat – die veel verkeersvriendelijker is – omdraaien, verkeersblokken zetten aan het begin van de Werkhuizenstraat zodat enkel personenwagens nog door kunnen of ANPR-camera’s installeren.”

“De vrederechter stelde dat hij zelf ook niet in onze straat zou kunnen wonen en was heel duidelijk dat het stadsbestuur nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen”, zegt bewoonster Marie-Christine De Koninck. “Onlangs werd er nog een fietser aangereden door een zware vrachtwagen in de Kortestraat. Gelukkig werd enkel zijn fiets vernield en kwam de fietser er zelf met de schrik vanaf. Hopelijk worden ernstigere ongevallen in de toekomst vermeden.”

Schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen) betreurt dat de kwestie op het bord van de vrederechter moest belanden. “De vraag om de rijrichting tussen de Duchéstraat en de Kortestraat om te draaien is al eerder behandeld door het college maar dan zou je het probleem alleen maar verschuiven. Die optie is voor ons dan ook uitgesloten zeker zolang er geen fietspad over de voormalige terreinen van Forges de Clabecq er niet is. Er is dus geen pasklare oplossing. We kunnen enkel op langere termijn werken aan een netwerk van ANPR-camera’s om vrachtwagens te weren in de stadskern. Dat omvangrijke project is in voorbereiding maar het vraagt tijd. Wat we eventueel wel nog willen doen is een fysieke barrière in de Kortestraat overwegen. En voor alle duidelijkheid: er geldt sowieso al een tonnagebeperking dus die vrachtwagens zijn sowieso in overtreding.”

Als het stadsbestuur tegen september nog niets ondernomen heeft volgt mogelijk een procedure ten gronde bij het vredegerecht.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise