Stad voorziet oosters gericht perk op begraafplaats van Koningslo

Op de begraafplaats van Koningslo komt een oosters gericht perk. Moslims zullen er hun laatste rustplaats vinden.

“De vraag naar een oosters gericht perk werd in het verleden al meermaals gesteld maar men raakte het niet eens omwille van het feit dat bepaalde religieuze voorschriften niet makkelijk in te passen zijn in de geldende reglementering”, zegt schepen van Burgerzaken Katrien Vaes (Open VLD). “De stad heeft begrip voor bepaalde gevoeligheden maar regels gelden voor iedereen en daar moest zeker over gewaakt worden.”

COVID19 bracht de nood aan een oosters gericht perk versneld op tafel. Dat bleek ook uit gesprekken met de vertegenwoordigers van de twee grootste Vilvoordse moslimgemeenschappen, zijnde de Marokkaanse moskee en de Turkse moskee, en met een vertegenwoordiger van het Executief van de Moslims van België. Uiteindelijk werd gekomen tot een gedragen visie die voor iedereen aanvaardbaar is.

Op de begraafplaats van Koningslo is er nog een perceel waarop dergelijk perk kan worden ingericht. Mensen kunnen daar worden begraven met het gezicht naar het oosten gekeerd. Voor het overige geldt de bestaande reglementering zoals dit voor iedere burger geldt. Het gaat om een betalende grafconcessie van 15 jaar die kan worden vernieuwd. Belangrijk is ook dat inwoners van Vilvoorde genieten van een voordeliger tarief dan burgers die van elders komen.

“Het huidig stadsbestuur gaat uit van de stelling dat ieder mens het recht heeft op een waardige begraving”, zegt schepen van Gelijke Kansen Fatima Lamarti (Vooruit). “Steeds meer mensen willen ook graag dichter bij hun woonst begraven worden. De nood is het hoogst bij de derde generatie wiens leven zich hier volledig afspeelt.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise