Vilvoorde wil onderzoek naar effecten rekeningrijden: “Maar éénzijdige Brusselse stadstol kan niet”

Het stadsbestuur wil dat de effecten van rekeningrijden op files en sluipverkeer ook in Vlaanderen onderzocht worden. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen over het mobiliteitsproject ‘SmartMove’ vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een slimme kilometerheffing zou inhouden vanaf 2022. In tegenstelling tot de andere moties die hierover overal in de regio gestemd gaat het niet meteen om een motie tégen de plannen, maar wordt de nadruk gelegd op overleg met Brussel. “Maar een eenzijdige invoering van een Brusselse stadstol kan ook voor ons niet.”

In de vorige gemeenteraad werd de motie van de N-VA-oppositie, met daarin een strenge veroordeling van het mobiliteitsproject en de totale afkeuring omwille van een mogelijke tolheffing, nog door de gemeenteraad weggestemd. Op basis van een nieuwe tekst, aangeleverd door burgemeester Hans Bonte (SP.A), en na bespreking met fractieleiders van meerderheid en oppositie onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Johan Serkeyn (SP.A), werd een nieuwe motie ingediend.

Hierin wordt sterk de nadruk gelegd op overleg met het Brussels Gewest. Ook de milieu- en mobiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het verkeer in Vilvoorde en de randgemeenten, een betere openbare vervoers- en fietsinfrastructuur rond de hoofdstad met aandacht voor een versnelde renovatie van het Vilvoords station komen aan bod.

Burgemeester Bonte benadrukt dat Vilvoorde anders is dan veel andere gemeenten. “Door een eenzijdige invoering van SmartMove zouden duizenden Vilvoordse pendelaars effectief de dupe zijn maar het zou Vilvoorde en bepaalde delen van Koningslo in het bijzonder bovendien ook opzadelen met een gigantische parkeeroverlast, zeker wanneer de Ringtrambus zal functioneren. Er moet dan ook nauwgezet onderzocht worden wat alle gevolgen zouden zijn. Ikzelf ben sterk vragende partij dat Vlaanderen constructief het debat met Brussel aangaat om het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ook in Vlaanderen te hanteren om het mobiliteits- en milieuprobleem aan te pakken.

“De vorige Vlaamse minister van Mobiliteit Weyts was nochtans jarenlang sterke pleitbezorger van rekeningrijden. Vilvoorde is in elk geval vragende partij om de huidige minister te laten onderzoeken wat rekeningrijden zou inhouden ten aanzien van de file- en sluipverkeerproblemen in onze regio en Vilvoorde in het bijzonder. Er is ook de dagelijkse realiteit dat tienduizenden pendelaars vanuit de noordrand over Vilvoorde en door het centrum van de stad naar Brussel trekken. Laat ons dus constructief samenwerken rond beter openbaar vervoer, meer veilige fietspaden en een duurzaam mobiliteitsbeleid, ook in Vlaanderen.”

Bonte kondigde ook aan dat minister Elke Van den Brandt (Groen), bevoegd minister voor mobiliteit van het Brussels Gewest, het stadsbestuur reeds uitnodigde om te overleggen over de materie.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise