Verkeer tien dagen op één rijstrook voor herstelling Woluwelaan

Van 8 tot 19 juni is er aanzienlijke verkeershinder te verwachten op de Woluwelaan. Tussen de rotonde van De Vuist aan de Luchthavenlaan en de rotonde met de Brusselsesteenweg voert het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uit. Daartoe zal het verkeer telkens over één rijvak per rijrichting worden geleid, in plaats van de huidige twee.

Het wegdek van de Woluwelaan is beschadigd na de voorbije winters. Vanaf 8 juni worden de vier rijstroken dan ook aangepakt over een afstand van drie kilometer. “We voeren de werken in twee fasen uit”, legt woordvoerder Anton De Coster uit. “Telkens wordt een zijde volledig afgesloten. Via twee doorsteken in de middenberm wordt het doorgaand verkeer in beide richtingen naar één rijvak geleid.”

Om het verkeer op deze manier veilig te kunnen regelen, zijn er al voorbereidende werken uitgevoerd. “De eigenlijke werken in juni gebeuren overdag en ‘s avonds tijdens de weekdagen en zullen tijdelijk geluidshinder voor omwonenden veroorzaken. De aannemer vernieuwt enkel de onderlaag van de rechtse rijstroken omwille van spoorvorming en brengt in beide richtingen een nieuwe toplaag asfalt aan.”

De zijstraten van de kruispunten van de Woluwelaan met de Leuvensesteenweg en de Houtemsesteenweg worden afgesloten. Lokale weggebruikers wordt gevraagd om via de parallelle wegen de Woluwelaan over te steken. Voor fietsers en voetgangers is het belangrijk om weten dat de verkeerslichten op de kruispunten tussen beide rotondes worden uitgeschakeld. Zij moeten de dichtstbijzijnde fiets- en voetgangersbruggen gebruiken aan de Kleine Steenstraat/Rollewagenstraat en Schoewever.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise