Reglement legt deelfietsen en -steps aan banden

 

Vilvoorde komt met een reglement om te vermijden dat nieuwe deelsystemen zoals fietsen, e-fietsen, scooters en steps overal zomaar worden achtergelaten. Dat zorgt voor overlast en daar wil het stadsbestuur iets aan doen met een reglement. Niet alleen voor deelsystemen uit Brussel maar ook voor als er in de toekomst in Vilvoorde een eigen systeem van deelfietsen en -steps komt.

De nieuwe deelsystemen,, de zogenaamde ‘free floatingsystemen’ hebben geen vaste stalplaats en kunnen niet alleen overal ontleend worden, maar ook overal achtergelaten worden. Dat zorgt weliswaar voor een grotere flexibiliteit, maar dit gaat samen met een groter risico op foutief of slordig stalgedrag.

Een en ander houdt tevens een gevaar in voor de openbare orde. Het risico bestaat immers dat er een wildgroei aan voertuigen zou komen, die de veiligheid van de andere weggebruikers in het gedrang kan brengen. Bovendien bestaat ook het risico dat de losstaande deelsystemen vandalisme zouden uitlokken.

Om dit alles te kunnen beheersen komt Vilvoorde met een reglementering. In de algemene politieverordening wordt hiertoe een verbod opgenomen op het exploiteren van een deelsysteem voor voertuigen zonder voorafgaande toelating, vergunning of concessie. De voorwaarden voor het bekomen van een vergunning worden vastgelegd in dit reglement.

In het reglement zal een snelheidsbeperking opgelegd worden en verder ook onder meer het aantal providers die op Vilvoords grondgebied de systemen mogen aanbieden, waar de deelsystemen mogen parkeren en ook ‘no-gozones’ zoals plaatsen waar veel kinderen zijn.

Het reglement gaat in op 1 maart. Overtreders riskeren een boete.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise