Stadsbestuur wil VRT naar Vilvoorde halen

De stad Vilvoorde zou de VRT maar al te graag op haar grondgebied verwelkomen. Op 4 november werd namelijk bekendgemaakt dat de VRT met onmiddellijke ingang de samenwerking stop zette met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs voor haar nieuwe gebouw. De directie liet ook weten dat er zal worden gekozen voor een nieuw ontwerp.

Stad Vilvoorde stelde zich in 2012 al kandidaat met 4 strategische locaties voor de zoektocht van de VRT naar een eventuele nieuwe vestiging. Nu de VRT genoodzaakt is een nieuwe procedure op te starten voor een nieuw ontwerp, wil stad Vilvoorde de kans grijpen opnieuw de kandidatuur in te dienen indien de VRT een eventuele herlokalisatie zou overwegen.

Omwille van haar ligging, bereikbaarheid en de dynamiek van de talrijke aanwezige mediabedrijven (zo goed als alle Vlaamse audiovisuele spelers zijn gevestigd op haar grondgebied, net als heel wat facilitaire bedrijven), is de stad een ideale vestigingsplaats. Door de bijzondere clustering van mediabedrijven werd Vilvoorde door de Vlaamse overheid opgenomen in een driejarig economisch project met het oog op het versterken van deze Vlaamse economische sector.

Daarnaast is de stad ook multimodaal bereikbaar: rechtstreeks toegang tot het (inter)nationale wegennet van E19 en R0, aanwezigheid van een IR-station op de belangrijke noord-zuid as, de nabijheid nationale luchthaven en de centrale ligging in het provinciale fietsGEN.

Vooral de CAT-site – een 50 ha groot gebied naast het treinstation – is een bijzonder strategische locatie. De herontwikkeling van dit voormalig Renault-terrein maakt deel uit van het door Vlaanderen erkend en ondersteund Strategisch Project Vilvoorde-Machelen. Samen met alle aanwezige partners (eigenaars, NMBS, De Lijn, stad Vilvoorde en gemeente Machelen, provincie Vlaams Brabant, POM Vlaams Brabant en de Vlaamse overheid) wordt de komende weken de laatste hand gelegd aan een masterplan voor de site. Met de directe nabijheid van Videohouse en Lites lijkt deze zone uiterst geschikt voor een snelle uitbouw van de nieuwe VRT-infrastructuur.

Het stadsbestuur nam dan ook contact op met de voorzitter van de VRT en Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle. Burgemeester Hans Bonte: “Na 22 jaar leegstand na de sluiting van Renault zullen we nog voor het einde van dit jaar een aantal fundamentele keuzes moeten maken over de invulling van dit gebied. Vilvoorde heeft bewezen oude vervuilde grond succesvol te kunnen omvormen naar kwaliteitsvolle nieuwe zones met voldoende ruimte en opportuniteiten voor duurzaamheid, wonen en werken. De CAT-site is een ideale plaats om de VRT niet alleen meer ruimte te bieden, maar eveneens de nodige kansen tot versterking door die clustering van media- en facilitaire bedrijven.”

De kans dat de VRT naar Vilvoorde komt is echter miniem. Minister van Media Benjamin Dalle heeft geen oren naar het Vilvoordse voorstel. Volgens het Vlaams regeerakkoord moet het gebouw aan de Reyerslaan komen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise