Stadsplanner moet stilstand na Uplace-debacle doorbreken

 

Machelen heeft stadsplanner Alexander D’Hooghe onder de arm genomen in een poging om de absolute stilstand na het Uplace-debacle te doorbreken. Vorig jaar leek het megashoppingcenter de definitieve doodsteek te hebben gekregen toen de stedenbouwkundige vergunning nog maar eens werd vernietigd. Machelen, dat altijd een grote voorstander van Uplace is geweest, hoopt het project wel nog te reanimeren. “Alle initiatieven om de situatie te deblokkeren zijn welkom, maar met Uplace moet hij wel niet meer afkomen”, reageert Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Toparchitect Alexander D’Hooghe, de ‘mirakelman’ die twintig jaar stilstand in de Antwerpse Oosterweelverbinding doorbrak, moet nu ook een oplossing vinden voor een tweede groot Vlaams project dat al jaren op apegapen ligt. D’Hooghe, zelf ook een Vilvoordenaar, onderhandelt in opdracht van de gemeente Machelen al enkele maanden in alle stilte met ruziënde politieke overheden, ondernemers en bewonersgroepen.

Bedoeling is om een compromis te bereiken rond de ontwikkeling van het groot braakliggend industriegebied van 240 hectare. Het reconversieproject zit namelijk geblokkeerd door de juridische veldslag rond winkelcentrum Uplace, dat amper 5 procent van het geheel uitmaakt. Vilvoorde wil op de oude industriële site die zich uitstrekt van voorbij het viaduct richting Machelen en de voormalige Renaultfabriek tot achter het station van Vilvoorde onder meer een een ziekenhuis bouwen en een kmo-zone realiseren. Het plan om een groot shoppingcenter te bouwen op Machels grondgebied naast het viaduct is intussen al tien jaar oud.

D’Hooghe zegt aan De Tijd dat hij over twee tot drie maanden de conclusies van zijn opdracht wil voorleggen aan de gemeente Machelen. Die nam hem in dienst nadat de Vlaamse regering de bevoegdheid om het gebied een bestemming te geven aan het Machelse bestuur had overgedragen. D’Hooghe wil komen tot een visie op de brede reconversiezone. Of daarin nog plaats is voor Uplace laat hij in het midden.

Buurgemeente Vilvoorde, dat zich zoals bekend fel kant tegen Uplace, staat positief tegenover de aanstelling. “Want het is zeer belangrijk dat er snel knopen worden doorgehakt”, zegt burgemeester Bonte. “Zowel Vilvoorde als Machelen kampen met overlast door decennialange leegstand op de Cat-site (achter het station, red.) , de Renaultfabriek en het Uplace-terrein. We zien acute ruimtetekorten ontstaan ten gevolge van de exploderende bevolking en ervaren ook een toenemende ruimtelijke druk vanuit Brussel. Denk maar aan Dockx, de gevangenissite van Haren, de ontwikkelingen van Brusselse haven en de ontwikkelingsplannen op Schaarbeek Vorming. We kunnen ons bijgevolg geen stilstand meer veroorloven zonder daar een zware hypotheek voor te betalen.”

Bonte hoopt dat Alexander D’Hooghe ‘slaagt in zijn missie om bij te dragen tot een breed gedragen en evenwichtig voorstel’. “Hij heeft voldoende ervaring en zal ook snel kunnen concluderen dat een geïsoleerde inplanting van een groot winkelcentrum op de site Uplace geen kans op slagen heeft. Zowel de mobiliteitseffecten, de impact op het leefmilieu als de negatieve effecten op de stedelijke kernen maken dit onmogelijk en onwenselijk.”

“Als stadsontwikkelaar zal hij ongetwijfeld de verstedelijkingdynamiek gezien hebben van onze regio. Men kijkt dan ook best niet langer naar deze regio als en pure economische reconversiezone maar veeleer met de ambitie om van Vilvoorde en Machelen aantrekkelijke woon- en leefkernen te maken met aandacht voor groen en ruimte. Het is mijn diepste overtuiging dat wanneer we vandaag deze keuze niet consequent maken we dit deel van Vlaanderen ruimtelijk geabsorbeerd gaan zien worden door de hoofdstad en dat het versmacht zal worden door verstikkende mobiliteitsproblemen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise