“Bouwproject bedreigt jeugdverenigingen”

 

De gemeente is op zoek naar een compromis voor een omstreden nieuwbouwproject in het centrum van Meise. Daar voorziet een projectontwikkelaar de bouw van 33 assistentiewoningen en twee meergezinswoningen. Het tegenoverliggende jeugdhuis Knodde en de lokale chiro maken zich grote zorgen over hun toekomst, omdat ze wel eens vaak zouden geconfronteerd kunnen worden met klachten over (geluids)overlast. Ook vanuit de ruimere buurt is er tegenstand, getuige een petitie met bijna 1.600 handtekeningen.

De problematiek is niet nieuw. Zowel in Wolvertem als Meise wordt alles duchtig volgebouwd. Dat botst evenwel steeds op meer tegenkanting onder meer omdat het voor een mobiliteitsinfarct van jewelste zorgt.

Een nieuw project met 33 assistentiewoningen en twee meergezinswoningen ter hoogte van de August Van Doorslaerlaan, Brusselsesteenweg en Krogstraat is dan ook een doorn in het oog van de buurt. Vooral het jeugdhuis en de chiro, die samen onder een dak zitten aan de overkant, houden hun hart vast voor wat komen gaat.

“Zo’n dichte bebouwing met senioren dat gaat niet samen met ons jeugdhuis”, zegt voorzitter Joris Block van JH Knodde, dat 400 leden telt. “Mensen die buiten staan te roken of gewoon maar te praten, zullen al als overlast worden ervaren, net als spelende kinderen. Als dat allemaal niet meer kan is het niet meer mogelijk om nog jeugdhuis te houden in de Krogstraat. Er zitten volgens ons ook grote fouten in de bouwaanvraag met inbreuken op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.”

Het komt er op neer dat de jongeren zich steeds meer in de verdrukking voelen en zich afvragen of er voor hen nog wel plaats in in Meise centrum. “Het is afwachten wat de gemeente hier allemaal mee gaat doen. De impact op de leefbaarheid en de jeugdverenigingen is alleszins gigantisch.””

Samen met een plaatselijk buurtcomité hebben ze al ruim 1.585 handtekeningen verzameld met een online petitie. “Dat geeft duidelijk aan dat er geen draagvlak voor dit project is bij de bevolking”, klinkt het bij de tegenstanders. “We vragen aan het gemeentebestuur om geen bouwvergunning af te leveren. Het bedreigt niet alleen de werking van de jeugdbewegingen maar heeft ook een te grote impact op de mobiliteit. Het centrum van Meise kan de files nu al niet meer aan en ook de parkeerdruk in het dorp is enorm. We vinden ook dat de voetpaden voor zo’n grote projecten te smal zijn in die straten. Er wordt bovendien ook geraakt aan de historische kern van Meise-centrum.”

“We gaan proberen een compromis te vinden”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders). “Ik ben bezig gesprekken te voeren met alle betrokken partijen. Uiterlijk 26 februari moeten we ons als gemeente uitspreken dus ik heb nog een aantal weken de tijd.”

“Het stopt zelfs voor ons nog niet met dat ene project”, vervolgt Block nog. “Want op de parking naast ons jeugdhuis heeft een privé-persoon een aanvraag ingediend voor de bouw van 12 appartementen die letterlijk aan Knodde zullen grenzen. We hebben een klacht ingediend bij de provincie omdat er geen openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden en die is ontvankelijk verklaard. Op 22 januari weten we wat de rechter beslist. Vandaar zullen we verder zien welke stappen we kunnen ondernemen.”

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...