Heraanleg Campionlei voor nieuwe school

 

In het voormalig administratief centrum Campion opent op 3 september een nieuwe basisschool. GO! school De Letterboom verhuist naar de gebouwen en verandert ook van naam: Kaleido. De hele zomer is het dus nog alle hens aan dek om de verhuis rond te krijgen. Ook de omgeving van de nieuwe school moet heraangelegd worden: voetpaden worden verbreed, er komt nieuw stadsmeubilair en ook de verkeersveiligheid in de buurt wordt aangepakt. De Campionlei zal daardoor tot en met augustus afgesloten blijven voor alle verkeer.

In het intussen gerenoveerde historische Campiongebouw op de hoek van de Campionlei en de Leuvensestraat wordt alles in gereedheid gebracht voor de opening van de nieuwe Go! basisschool Kaleido. De stad is intussen gestart met de heraanleg van de omgeving van de school. “Het gaat om een verbreding van de voetgangerszone voor de schoolpoort, de voorziening van speels stadsmeubilair en een verhoogde inrichting van het kruispunt met de Leuvensestraat”, zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). “Verder wordt er ook ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietspaden. Deze zullen beter worden afgeschermd van de rijbaan.”

De nutsmaatschappijen hebben de voorbije maanden voorbereidende werken uitgevoerd en hun infrastructuur waar nodig vernieuwd. De aannemer is daarna van start gegaan met de aanleg van het verhoogde kruispunt Campionlei en Leuvensestraat. “Dit kruispunt wordt in beton aangelegd en zal nu verder uitharden tijdens het bouwverlof dat nog loopt tot begin augustus. Het kruispunt blijft dus afgesloten voor het verkeer omdat het van cruciaal belang is dat er tijdens de uithardingsperiode geen verkeer over het plateau rijdt. Vanaf augustus volgt dan de definitieve aanleg.”

De school maakt momenteel van het bouwverlof ook gebruik om te verhuizen en in augustus zullen de laatste werken aan het schoolgebouw uitgevoerd worden. Er worden 7 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen in ondergebracht, goed voor een 400-tal leerlingen.. “Om de verbouwingswerken en wegwerkzaamheden gelijktijdig te laten verlopen, is er voor gekozen het voet- en fietspad aan de overzijde van de school eerst heraan te leggen, tegelijk met de voetpaden rondom het kruispunt met de Leuvensestraat. Hierna volgt dan het voet- en fietspad aan de schoolzijde.”

De straat zal afgesloten blijven om de heraanleg zo vlot mogelijk te kunnen uitvoeren. “Er wordt momenteel gepland om de werken tegen eind september te voltooien. Er worden ook extra maatregelen gepland om de werfzone grondig af te sluiten zodat de kinderen de school veilig kunnen bereiken.” De omleiding via de Stationlei blijft behouden. Op deze wijze wordt geprobeerd de hinder voor de omliggende straten te beperken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise