“Verkeersveiligheid kan niet wachten”

 

Het stadsbestuur toont zich in de laatste maanden van de legislatuur nog ambitieus op het vlak van verkeersveiligheid. De gemeenteraad keurde voor ruim 1 miljoen euro aan investeringen goed waarbij op liefst 35 verschillende plaatsen in de stad straten worden aangepakt, fietspaden (her)aangelegd en schoolomgevingen beveiligd. De werken zullen al na het bouwverlof starten en zowat 2 jaar duren.

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om de verkeersveiligheid maximaal te verhogen. “Het gaat om één grote groepsbestelling voor liefst 35 werven”, legt burgemeester Hans Bonte (Sp.a) uit. “Die zijn allemaal al volledig uitgewerkt. Sommige ingrepen zijn minder complex dan andere en zullen dan ook sneller kunnen starten. We voorzien hiervoor ruim 1 miljoen euro. De totale investeringskost ligt echter nog vele malen hoger aangezien er maximaal beroep wordt gedaan op provinciale en Vlaamse subsidiemogelijkheden.”

De maatregelen hebben vooral tot doel de zwakke weggebruiker meer comfort te bieden en een grotere veiligheid te garanderen. “Het gaat onder meer over de (her)aanleg van betere en veiliger fietspaden, het beter beveiligen van schoolomgevingen en publieke plaatsen, het maken van fietsverbindingen tussen de wijken en het afsluiten van wegen voor vrachtwagens.”

De Mechelsesteenweg is één van de in het oog springende projecten. Vandaag is het er vaak chaotisch. “Dat wordt één grote zone 30 waar geen doorgaand verkeer meer zal worden toegelaten. De nodige wegversmallingen en eenrichtingsverkeer moeten het tot een aangename ‘verblijfsstraat’ maken. Ook de verschillende kruispunten worden heraangelegd. De fiets krijgt een prominente plaats.”

Andere opvallende ingrepen zijn het feit dat vrachtverkeer niet langer door zal kunnen op de Willemsstraat ter hoogte van de Zenne. “Het vrachtverkeer moet omrijden via de Willemsbrug naar de Woluwelaan. De oversteek van de fietssnelweg wordt er beveiligd. ” Ook aan het domein Drie Fonteinen wordt de fietser in de watten gelegd. “Het park krijgt een kleine uitbreiding. Waar nu nog de Teniersstraat loopt zal ter hoogte van het kruispunt met de Ensorlaan een apart fietspad komen door het groen.”

Met al deze maatregelen wil de stad concreet invulling geven aan het STOP-principe. “Daarbij wordt voorrang aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. In een stad die snel groeit en met een bijzonder hoog aandeel aan kinderen en jongeren is dit een evidente keuze.”

Volgens Bonte zijn de werken startensklaar. “Onze ambitie is om na het zomers bouwverlof al te starten. Ik doe alleszins niet mee aan de tactische overweging dat je geen straten mag openleggen tijdens de verkiezingen. Verkeersveiligheid kan niet wachten wat mij betreft.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise