Gerestaureerde triptiek Portaels hangt terug in kerk

 

De gerestaureerde triptiek van Jean-François Portaels hangt terug op zijn plaats in de grote kerk van Vilvoorde. Ter voorbereiding van de 200ste verjaardag (30 april) van de Vilvoordse schilder liet het stadsbestuur het grote kunstwerk restaureren. Vilvoorde gaat er ook een echt Portaelsjaar van maken met tal van activiteiten.

Portaels schilderde de triptiek in 1852 en schonk het aan de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoopkerk ter verfraaiing van het nieuwe altaar. “Het grote doek (meer dan 6 meter hoog) werd in de kerk zelf onder handen genomen door de restaurateurs”, legt cultuurschepen Johan Serkeyn (sp.a) uit. “Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) begeleidde de werken.”

De restaurateurs begonnen in mei 2017 en hebben ondertussen hun werk voltooid. “Het vuil en de oude vernislagen van het doek werden verwijderd, zodat de oude kleurenpracht opnieuw zichtbaar is. Nu werd de triptiek ook opnieuw op haar oude plek opgehangen.”

Het centrale paneel van de triptiek toont het bezoek van Maria, zwanger van Jezus, aan haar nicht Elisabeth, op de zijpanelen staan Petrus en Johannes De Doper. “Het schilderij toont duidelijk het grote talent van Portaels. Zoals wel vaker in zijn werk gebruikt hij een Bijbels thema om de figuren met de juiste oosterse kledij en in het juiste landschap af te beelden, wat voordien niet gebruikelijk was. In 1918 verhuisde het naar de huidige plaats, aan de rechterkant van het koor boven het koorgestoelte.”

Jean-François Portaels werd in 1818 in Vilvoorde geboren. Hij mag gerust tot de meest invloedrijke kunstenaars van het einde van de 19de eeuw gerekend worden. Portaels was de eerste Belgische schilder om zich te laten inspireren door de exotische landen die hij ter plaatse ging observeren en is zo één van de grondlegger van het oriëntalisme. Maar zijn faam vestigde hij vooral als leermeester: als directeur van de Academie van Schone Kunsten van Gent en Brussel en in zijn eigen vrij atelier laat hij jonge talenten zoals onder meer Van Gogh en Ensor hun ware talenten ontdekken, wars van disciplines of kunststromingen.

Vilvoorde laat de 200ste verjaardag van de schilder niet onopgemerkt voorbij gaan en maakt er een echt ‘Portaelsjaar’ van. Er komen lezingen, tentoonstellingen, workshops en wandelingen. Ook de Portaelsschool voor Beeldende Kunsten en de Koninklijke Portaelskring vieren dit jaar overigens een jubileum: de kring bestaat immers 100 jaar. Dat zal onder meer gepaard gaan met een oriëntalistische stoet die op 16 juni door de straten van Vilvoorde zal trekken. Op 30 april wordt het gedetailleerd programma voorgesteld.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise