"Voetbal voor 50 jaar safe"

Het gemeentebestuur heeft er een hele bestuursperiode overgedaan om de voetbalsport in Opwijk van een gewisse dood te redden. Dat kan lang lijken, maar de opdracht was dan ook gigantisch. “We telden niet één volwaardig gemeentelijk voetbalveld”.

Reden om trots te zijn bij de eerste spadesteek voor de nieuwe infrastructuur op Tesseskouter.

“Toen deze bewindsploeg uit de startblokken schoot, waren we het snel eens om na jaren van stilstand, gebrek aan cohesie en daadkracht werk te maken van een volwaardige voetbalinfrastructuur”, zei schepen van sport Johan Deleu (N-VA). “De opdracht was enorm. Zonevreemde bestemming van de velden in de Vossestraat en het verdwijnen van de terreinen aan de Ringlaan en de Klei. Door het verzet van de omwonenden verlieten we de piste van de Verweyde om er twee nieuwe terreinen neer te poten en kozen we resoluut om infrastructuur uit te bouwen op terreinen in privébezit aan de Klaarstraat.”

In 2013 werd het gemeentebestuur door het geluk gediend toen de Vlaamse overheid aan de gemeenten de kans gaven om in te tekenen op het realiseren van een kunstgrasveld. “We tekenden in op twee velden en tot onze grote verbazing kregen we er ook twee: een eerste aan de Molenkouter, waar Eendracht Mazenzele Opwijk (EMO) enkele van hun elftallen kon laten oefenen en ruim een jaar later op Tesseskouter, waar het eerste elftal van EMO zal voetballen.”

“Op Tesseskouter in de Klaarstraat tellen we 550.000 euro neer voor de realisatie van de infrastructuur en de bijhorende parking bovenop o.m. de reeds gerealiseerde investering gespreid over tien jaar naar rato van 400.000 euro per kunstgrasveld. EMO zal een gelijkwaardig bedrag investeren voor de werken op Tesseskouter en dat onder allerhande vormen: zelf de handen uit de mouwen steken, sponsoring, allerlei acties. Om het financieel engagement van de club haalbaar te maken stelde de gemeente zich borg voor het aangaan van een lening van 200.000 euro.”

EMO-voorzitter Mario Matthijs spreekt van een unieke samenwerking tussen privé en overheid. “We moeten een strak plan volgen en de kosten voor de helft zelf ophoesten, maar we zullen erin slagen dankzij vele vrijwilligers. We zitten voor 50 jaar safe met ons voetbal.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk