Voetpaden enkel voor opritten hersteld: “Dit lijkt nergens op”

 

Van half werk gesproken: de stad heeft in de wijk Koningslo een aantal voetpaden hersteld. Maar ook niet helemaal… In de Arendlaan en de Valkenlaan werd het trottoir namelijk enkel en alleen heraangelegd pal voor de opritten van de huizen. De stukken tussen de opritten bleven onaangeroerd. Met andere woorden: twee meter hersteld voetpad, dan drie meter niet, dan weer twee meter wel,… De bewoners denken er het hunne van. “Ongelooflijk dat ze hiervoor geld hebben weggesmeten.” Volgens de stad waren enkel die stukken voetpad in slechte staat.

De voetpaden in Koningslo en bij uitbreiding in de meeste buitenwijken liggen er niet altijd even goed bij om het zacht uit te drukken. In Koningslo ging de stad intussen aan de slag in onder meer de Arendlaan en de Valkenlaan.

De manier waarop dit is gebeurd wekt wel heel wat verwondering: enkel en alleen de stukjes voetpad net voor de opritten werden hersteld. Daartussen bleef het oude voetpad liggen. Je krijgt dus twee meter hersteld voetpad, dan drie meter voetpad dat er heel krakkemikkig bijligt, dan weer twee meter hersteld voetpad,…

De bewoners van de Valkenlaan zien het met lede ogen aan. “Het is ongelooflijk. Wat een gefoefel”, zeggen Magda Hauwaerts (69) en Hubert Servranckx (72). “Er was geen budget meer heb ik gehoord. Maar dit moet toch ook geld gekost hebben… Het lijkt nergens op en binnen de kortste keren zullen ze waarschijnlijk kunnen herbeginnen. Voor oudere mensen is het sowieso verschrikkelijk om hier te moeten stappen. De voetpaden liggen heel ongelijk met links en rechts ook nog eens putten. Vooral als het regent is het niet te doen. Dit is weggesmeten geld. In plaats van dan eerst de ene kant volledig te doen en dan pas de andere…”

Ook oppositiepartij CD&V spaart haar kritiek niet. “Dit kunnen zelfs de scenaristen van ‘De Ideale Wereld’ niet verzinnen”, fulmineert fractieleider Peter Van Kemseke. “De mensen vrezen terecht dat de waarde van hun huizen daalt. Dit is echt te gek voor woorden. Ik vraag dat de stad stopt met dit surrealistische knip-en-plakwerk en dit rechtzet.”

Volgens CD&V investeert de stad wel in het centrum maar gaan de wijken er in sneltreintempo op achteruit. “In sommige wijken zijn de voetpaden in zo’n slechte staat dat mensen letterlijk tegen de grond gaan. Dit wordt echt een probleem voor veel senioren in onze stad.”

Schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) pareert de kritiek. “De stad beschikt over een jaarlijks budget voor vernieuwing van het openbaar domein van 1,25 miljoen euro. Alle straten en voetpaden in Vilvoorde zijn opgenomen in een objectieve normering en krijgen een quotering, gaande van heel goed tot heel slecht. Spijtig genoeg zijn er meer straten in slechte tot zeer slechte staat dan dat er de beschikbare middelen zijn. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Maar deze legislatuur werd er wel degelijk heel wat geïnvesteerd in de wijk Koningslo…”

“De straten waarvan hier sprake is dan weer een gans ander verhaal. Slechts een gedeelte van de voetpaden, zijnde enkel de stukken ter hoogte van de inritten dus, bevonden zich in zeer slechte staat. De volledige heraanleg van het voetpad was dan ook niet te verantwoorden naar andere straten toe.”

“Aangezien we nog over over een ‘restbedrag’ beschikten werd ervoor geopteerd om deze delen van het voetpad alsnog aan te pakken. Het gaat dus over inzet van middelen op plaatsen waar er normaliter de eerste jaren niets zou gebeuren. Momenteel valt het verschil tussen de aanleg van de nieuwe en de oude stukken nog extra op maar door veelvuldig gebruik zal dit kleurverschil verdwijnen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise