Einde verhaal voor Uplace?

De Raad van State heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace vernietigd. Volgens de Raad van State voorzien de nieuwe ruimtelijke plannen geen reductie maar een ‘substantiële toename’ van de toegelaten handelsopppervlakte in de Uplace-zone. ‘Aldus blijkt er een onjuiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieueffectrapport uit 2010 te gebruiken’, staat in het arrest.

De uitspraak van de Raad van State zet de komst van het veelbesproken winkelcomplex op losse schroeven. Verschillende partijen hebben in het verleden gezegd dat een vernietiging van het GRUP de doodsteek van het project zou zijn. Uplace zelf ging er in het verleden van uit dat een volledig nieuw GRUP zeven jaar vertraging zou betekenen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise