Fietsers palmen verkeersassen in

 

De Franklin Rooseveltlaan en de Ferdinand Campionlei, twee belangrijke verkeersassen, ondergaan volgend jaar een metamorfose. Allebei worden ze veelvuldig gebruikt door jonge fietsers en voetgangers, omdat er twee scholen in de buurt zijn. De twee straten worden dan ook in de eerste plaats veiliger gemaakt voor hen. Een deel wordt zelfs omgevormd tot ‘fietsstraat’. Ook de voetpaden worden verbreed waardoor er ook meer plaats gemaakt wordt voor terrassen aan de horecazaken. Kostprijs: 1 miljoen euro.

De vernieuwing van het stadscentrum zet zich onverminderd voort. Ook de Franklin Rooseveltlaan en de Ferdinand Campionlei ondergaan nog deze legislatuur een metamorfose. De start van de werken is na de jaarmarkt van 2018 gepland. De volledige uitvoering zal wel nog duren tot 2019.

De werken kaderen vooral in een verbeterde verkeersveiligheid. “De aanwezigheid van twee scholen maakt dat er heel wat fietsers en zwakke weggebruikers gebruik maken van deze straten”, zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). “Een veilige fietsomgeving is dus de eerste prioriteit. Tegelijkertijd wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de voetpaden opnieuw aan te leggen en te verbreden zodat er ruimte is voor terrassen bij de aanwezige horecazaken.”

Hoe het definitief plan er zal uitzien, staat nog niet volledig vast. Het project zit momenteel nog in de ontwerpfase maar het stadsbestuur weet al wel welke richting het wil uitgaan. “Daar waar we langs de oostelijke zijde van de Rooseveltaan (naar de Campionlei toe) opteren voor een klassiek stramien van voetpad, fietspad en rijbaan, kiezen we langs de westelijke zijde (richting Mechelsestraat) voor de aanleg van een ‘fietsstraat’ . Fietsers hebben er steeds voorrang op de auto’s. Het karakter en de inrichting van de straat is hierbij bepalend. In steden als Mechelen en Leuven hebben dergelijke straten al hun nut bewezen.”

Het binnenplein van de Rooseveltlaan zelf wordt niet aangepakt, benadrukt Vaes, wel de omliggende straten. “Het bestaande krakkemikkige fietspad wordt niet uitgebroken omwille van de aanwezige bomen. Dit deel zal wel niet meer gebruikt worden door de fietsers maar wordt ingepland als deel van het marktplein, parkeerstrook of groenzone. De hobbelige kasseien aan de ene kant van de Rooseveltlaan zullen ook verdwijnen. Ter hoogte van de Mechelsestraat wordt een gezellig pleintje voorzien en ook de rotonde aan de Campionlei zal vermoedelijk verdwijnen en plaats maken voor een groen rustpunt.”

De geplande werken zullen vrij snel vooruit moeten gaan. “Aangezien de vernieuwde lagere school in de Campionlei op 1 september 2018 naar alle waarschijnlijkheid haar deuren zal openen werd beslist om de werken aan de Rooseveltlaan door te trekken naar die Campionlei zodat er een veilige doorstroming kan gebeuren. Tegen 1 september zullen dus de eerste resultaten al zichtbaar moeten zijn.”

De werken zullen gefaseerd gebeuren teneinde de hinder tot een minimum te beperken. De uiteindelijke planning zal nog uitvoerig gecommuniceerd worden. Bewoners zullen ook nog geconsulteerd worden. Voor de marktkramers verandert er niet zo veel. “Uiteindelijk zal het een meerwaarde zijn voor de marktbezoekers aangezien er meer plaats zal zijn voor gezellige terrassen”, aldus nog Vaes. Totaal geraamd kostenplaatje: 1 miljoen euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise