Pastoriestraat wordt maand lang 'schoolstraat'

 

De stad Vilvoorde heeft bij wijze van proefproject van de Pastoriestraat een zogenaamde ‘schoolstraat’ gemaakt en dat tot eind deze maand. Aanleiding is de capaciteitsuitbreiding van de school ‘De Lampion’ en de wijziging van de schooltoegang van de Kerstraat naar de Pastoriestraat.

Een ‘schoolstraat’ is een straat waarin een school gevestigd is en die tweemaal per dag, bij begin en einde van de schooldag, tijdelijk wordt afgezet voor inrijdend gemotoriseerd verkeer gedurende een korte periode (met uitzondering van nuts- en hulpdiensten). “De bedoeling is om de verkeerschaos in de schoolomgeving bij het begin en het einde van een schooldag te beperken”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld). Dit zorgt immers voor ergernissen bij begeleidende ouders, maar ook bij buurtbewoners. Het hoog aantal voertuigbewegingen zorgt voor onveilige situaties en een ongezonde leefomgeving.”

De straat tussen Kerkstraat en Oudstrijderstraat wordt voor inrijdend verkeer afgesloten op elke schooldag van 8 tot 8.35 uur, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 15.35 uur en op woensdag van 12 tot 12.35 uur. Geparkeerde voertuigen kunnen op die momenten de straat nog wel uitrijden. Indien dit project positief wordt geëvalueerd door politie en school zal dit vanaf september definitief worden ingevoerd.

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren worden, naast het proefproject, een aantal straten definitief enkelrichting. Het gaat om de Lindenstraat, de Vilvoordestraat en de Kerkstraat.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise