Parkeerplan bijgestuurd maar niemand tevreden

 

Het stadsbestuur gaat het fel gecontesteerde parkeerplan, dat pas sinds oktober 2016 in voege is, bijsturen. Voornaamste wijziging is dat de prijs van de eerste bewonerskaart verlaagd wordt van 50 naar 20 euro. Daarnaast zijn de parkeerzones ook logischer, wordt het werkdagabonnement gewijzigd en wordt ook aan zorgverstrekkers tegemoetgekomen. Het nieuwe parkeerplan treedt op 1 september in werking. De bewonersgroepen reageren ontgoocheld.

In oktober 2016 lanceerde stad Vilvoorde een nieuw parkeerplan. De parkeertarieven werden niet alleen verhoogd maar de betalende zones ook uitgebreid. Na de invoering kwam er echter een pak kritiek. Bewoners verenigden zich in actiegroepen en er werd zelfs een petitie met 630 handtekeningen ingediend.

De stad houdt vol dat al bij de invoering van het plan vastlag dat het parkeerbeleid na zes maanden zou geëvalueerd en ook aangepast worden.

Schepen Francine De Prins (Groen) licht de belangrijkste aanpassingen toe: “De prijs van de eerste bewonerskaart willen we verlagen van 50 naar 20 euro. Daarnaast hebben we de parkeerzones aangepast: deze zijn nu logischer opgebouwd. Ook het werkdagabonnement wordt gewijzigd: vanaf 1 september zal men ook een abonnement kunnen aanvragen voor zaterdag of een selectie maken van één of meerdere dagen. Dit speelt in op de vraag naar meer flexibiliteit. Een laatste belangrijke aanpassing is dat iedere zorgverstrekker een zorgkaart kan aankopen voor 50 euro per jaar.”

Deze aanpassingen worden op de gemeenteraad van 26 juni voorgelegd. Als alles volgens planning verloopt, treedt het aangepast parkeerbeleid vanaf 1 september in werking.

“Nu de evaluatie en de aanpassingen gebeurd zijn, gaan we er ook uitgebreid over communiceren naar zowel de Vilvoordenaar, de handelaars als de bezoekers”, aldus burgemeester Hans Bonte, die wel toegeeft dat het onderwerp ‘de gemoederen zeer sterk beroerd’. “Na de gemeenteraad starten we met deze communicatiegolf. Zo ontvangen alle Vilvoordenaren een parkeerkrantje met alle nuttige informatie. Maar ook de handelaars en de bezoekers gaan we uitgebreid informeren aan de hand van een folder. En uiteraard houden we iedereen op de hoogte via de website, digitale nieuwsbrieven en bewonersbrieven.”

De bewonersgroepen die reageerden tegen het nieuwe parkeerplan zien geen reden tot juichen. “Onze grootste eis om de eerste bewonerskaart gratis aan te bieden en de tweede bewonerskaart aan een redelijke prijs is duidelijk niet gevolgd. Het financiële plaatje heeft bij de stedelijke beslissing de bovenhand gehaald. Wij blijven dus zitten met een wrang gevoel”, zegt Hubert Van den Bergh.

Actiegroep Zo Mobiel Lef spreekt van een ‘broekzak-vestzakoperatie’. “De stad verdient geen euro minder maar er komt wel meer blauwe en betalende zone bij.”

Oppositiepartij CD&V vindt het nieuwe parkeerplan ‘een tegemoetkoming maar tegelijk toch nog duur voor de inwoners’.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise