'Veel te groot' woonproject stuit op verzet

 

Er rijst heel wat verzet tegen het zogenaamde Groenloo-project waarbij 250 woningen zullen gebouwd worden op de voormalige Kodak-site. Momenteel bevindt zich daar nog een bedrijvenzone. Buurtbewoners slaagden er alvast in om op korte tijd meer dan zeshonderd handtekeningen te verzamelen voor een petitie tegen de plannen. Gisteren liep het openbaar onderzoek af. Ook CD&V heeft een bezwaarschrift ingediend. Volgens de oppositiepartij is er onvoldoende nagedacht over de mobiliteit. “Het verkeer in de wijk zit nu al volledig vast.”

Midden 1999 verliet Kodak haar gebouwen in het centrum van Koningslo. Sindsdien worden de gebouwen voornamelijk voor lichte industrie gebruikt. Begin vorig jaar werd echter het Groenloo-project voorgesteld. De kantoor en logistieke activiteiten zouden plaats ruimen voor 175 appartementen en 75 woningen. Dat zou beter aansluiten bij de rustige woonwijk waarin de site ligt en bovendien zou hiermee ook de barrière tussen de wijk en de achterliggende groene ruimte verdwijnen. Bedoeling van de ontwikkelaar – die de volle steun kreeg van de stad – was dat de eerste steen eind dit jaar zou gelegd worden. Het hele bouwproces zou vijf jaar in beslag nemen.

In januari keurde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Groenloo’ voorlopig goed. Er werd vervolgens een openbaar onderzoek gestart dat nog liep tot gisteren. Tot dan kon elke inwoner opmerkingen en bezwaren indienen over het project. En of daar gebruikt van werd gemaakt… Buurtbewoners slaagden erin om op korte tijd meer dan zeshonderd handtekeningen te verzamelen voor een petitie tegen het project.

Ook oppositiepartij CD&V diende formeel een bezwaarschrift in. “Wij vinden het op zich een goede zaak dat de bestaande bedrijfszone wordt omgevormd tot een duurzaam woonproject”, legt fractieleider Peter Van Kemseke uit. “Maar de plannen die voorliggen moeten op minstens twee punten verbeterd worden. Over de mobiliteit is onvoldoende nagedacht. Er worden 250 extra wooneenheden ingepland terwijl het verkeer in de wijk, en dan vooral aan het kruispunt van de Steenstraat en de Streekbaan nu al volledig vastzit. Wij pleiten ook voor meer openbaar vervoer met veilige haltes en fietsstallingen en deftige fietspaden in de omliggende straten. Dat de schepen tijdens de gemeenteraad stelde dat ‘de tram alle problemen zal oplossen’ vinden wij weinig geruststellend.”
Daarnaast stelt CD&V vast dat er onvoldoende parkeerplaatsen voorzien worden waardoor de parkeerdruk op de omliggende straten enorm zal toenemen. “Ook de inplanning van nieuwe buurtwinkels zal meer parkeer- en verkeersdrukte veroorzaken.”

“Het is duidelijk dat de omwonenden heel wat vragen en bezwaren hebben”, zegt CD&V-mandataris Christel Herbosch, zelf van Koningslo. “Wie de wijk goed kent, ziet onmiddellijk dat het project eigenlijk veel te groot is opgevat. 250 nieuwe wooneenheden op een relatief kleine oppervlakte betekent dat de bevolkingsdichtheid zeer sterk zal toenemen, en dat in een wijk waar bewoners bewust gekozen hebben voor een rustige en evenwichtige buurt.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise