“Dringend nood aan invulling Asiat-site”

 

Na de illegale raveparty van afgelopen oudejaarsnacht en de veldslag met de politie wil Vilvoorde wil zo snel mogelijk een permanente invulling van de Asiat-site. De stad heeft al langer plannen om het 5,7 hectare grote terrein te gebruiken om zonevreemde bedrijven uit het stadscentrum te herlocaliseren. Een en ander zit echter geblokkeerd momenteel door het verschil in vraagprijs tussen wat de stad wil en kan geven (9 miljoen euro) en wat Defensie vraagt (11 miljoen euro).

Vilvoorde heeft al een hele poos de intentie om de militaire site Asiat, in de Willem Elsschotstraat, te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Het gaat om een totale oppervlakte van 5,7 hectare in het centrum van de stad. De stad heeft eerder al een deel van de site gekocht. Dat wordt nu al ingenomen door de technische diensten. Op het moment van die aankoop werd ook een voorkooprecht bedongen voor de rest van het terrein.

Eén en ander leek vorig jaar in een stroomversnelling te komen toen duidelijk werd dat het asielcentrum zou worden opgedoekt. “Onder meer omdat Defensie op zoek is naar geld”, vertelde Bonte in mei jongstleden.

De hele site zou dan formeel in handen komen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, namens de stad Vilvoorde. Daar werd al een principieel akkoord over gesloten. Maar bijna een jaar later zijn de onderhandelingen nog steeds lopende. “Een en ander zit geblokkeerd op de vraagprijs”, zegt Bonte nu. “De vraagprijs van Defensie is hoger dan de marktprijs. Zij vragen namelijk 11 miljoen euro. Terwijl de officiële schatting negen miljoen euro zegt. Wij zijn een openbaar bestuur en moeten ons daar aan houden. Bijgevolg zit alles vast…”

“We willen daar een duurzaam bedrijventerrein ontwikkelen met hoogwaardige firma’s. Het sluit ook perfect aan bij de huidige functie en het achterliggende industrieterrein. Een doorbraak is nodig want de site zo laten liggen is geen oplossing. Dat heeft afgelopen Nieuwjaarsnacht duidelijk gemaakt. Ook de nood om bedrijven in de stad te herlocaliseren, wordt acuter. Het gaat dan om zonevreemde bedrijven, of firma’s die kampen met mobiliteitsproblemen. Er is sowieso veel interesse vanuit de bedrijfwereld.”

De stad vraagt intussen ook aan Defensie en de Regie der Gebouwen dat het voormalige militaire domein beter beveiligd wordt. De organisatoren van de illegale rave-party moesten zaterdag gewoon maar de draad doorknippen en de poort openen. De verantwoordelijken mogen zich overigens aan zware boetes verwachten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise