Nieuwe speeltuin in Hanssenspark geopend

 

Met de opening van een creatieve, vernieuwende speeltuin zit de make-over van het Hanssenspark helemaal op de rails. Het park in het centrum van de stad moet dan ook zijn negatieve bijklank uit het verleden kwijtraken. Verschillende ingrepen waaronder een fietsverbinding tussen Schaarbeeklei en station, een hondenlosloopweide en de opening van een nieuwe brasserie in het Melkhuisje moeten van de site opnieuw dé groene long van de stad maken.

Rond het Hanssenspark hing de voorbije jaren veelal een negatieve connotatie omwille van hangjongeren, druggebruik en rondslingerend afval. Het Agentschap Natuur en Bos en de stad hebben de krachten gebundeld om het oudste publieke park van Vilvoorde in ere te herstellen.

Na een grote opkuisbeurt waarbij al oude en zieke bomen werden verwijderd en verouderde paden opgebroken is er nu een nieuwe grote stap voorwaarts gzet.

“Het was de ideale gelegenheid om ook de speeltuin volledig te renoveren”, legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit. “De speeltuin zit namelijk niet in de concessie en de kosten komen dan ook volledig ten laste van de stad. De speelwaarde was één van de grote aandachtspunten: de fantasie van de kinderen moest als het ware geprikkeld worden door de speeltoestellen. Om die reden werd er ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Zo werd een zone worden voorzien voor de allerkleinsten en een zone voor de 6- tot 12-jarigen. Uiteraard werd er ook veel aandacht besteed aan de integrale toegankelijkheid.”

Alle speeltoestellen zijn op maat gemaakt uit een inheemse houtsoort. Ze zijn uitgewerkt als een soort hindernissenparcours met nestjes.

Ook burgemeester Hans Bonte (Sp.a) toont zich bijzonder opgetogen. “Op deze manier wordt het Hanssenspark meer en meer een aantrekkelijk groen hart in het centrum van de stad.”

En daarmee is de kous niet af. “Er is de nieuwe fietsbverbinding tussen Schaarbeeklei en station”, gaat schepen Vaes verder. “Die is er nu al maar zal pas vanin het voorjaar verlicht worden omdat het Agentschap eerst nog grote werken zal uitvoeren. Bedoeling is ook om in het afgebrande Melkhuisje een brasserie te openen naar het voorbeeld van Domein Drie Fonteinen. We zoeken iemand die het gebouw wil restaureren en daarna ook wil uitbaten. Liefst in de loop van volgend jaar maar daar durven we nog geen timing op plakken. Op kortere termijn komen er heel wat zitbanken en ook extra groen. Ook een hondenspeelweide zal nog in het park geïntegreerd worden.”

De totale kostprijs van de nieuwe speeltuin bedraagt 165.000 euro

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise