Brusselsesteenweg blijft dicht

 

Het is onzeker of de Brusselsesteenweg, de belangrijkste verkeersader tussen Vilvoorde en Brussel, nog volledig heropend zal kunnen worden. De weg is al sinds 20 mei afgesloten nadat scheuren in het wegdek waren vastgesteld. Nu blijkt ook dat de schade aan vooral de riolering erg groot is. Of er bijgevolg ooit nog zwaar verkeer over de steenweg zal denderen is onduidelijk. “Het wordt alleszins niet evident”, aldus burgemeester Bonte.

Op 20 mei werd bij oeververstevigingswerken van de nv Waterwegen en Zeekanaal plots ontdekt dat er scheuren waren in het wegdek van de Brusselsesteenweg. Omdat er ook nutsleidingen liggen, werden geen risico’s genomen en werd beslist om de rijbaan – die vooral zwaar vrachtverkeer moet slikken – af te sluiten voor alle verkeer. Toen al vreesde burgemeester Hans Bonte (Sp.a) dat het probleem niet meteen opgelost zou geraken. Bij Waterwegen en Zeekanaal dacht men er aanvankelijk anders over, maar ondertussen is de weg wel al ruim vier maanden afgesloten.

En op korte termijn is er ook geen beterschap in zicht. Onderzoek wees uit dat de schade aan de riolering erg groot is. “De structurele problemen op de Brusselsesteenweg zijn gewoonweg immens”, zegt Bonte. “Putten, scheuren en nu dus ook heel wat schade in de ondergrond. Dit alles is veroorzaakt door de oeververstevigingswerken maar ook door het zware verkeer. De impact wordt bovendien nog versterkt omdat deze vrachtwagens vaak veel te snel rijden.”

Het is koffiedik kijken wat er nu moet gebeuren. “Dat zowel Grimbergen, Vilvoorde als Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zeggenschap hebben over de weg, maakt het er niet eenvoudiger op. Bedoeling is om de weg onder één beheerder te krijgen, waarschijnlijk wordt dat W&Z.”

Er loopt intussen wel een studie die moet onderzoeken of een gedeeltelijke heropening eventueel wel mogelijk is. “Door een reorganisatie van de werf en het eventueel verleggen van de weg. Dan zou eventueel één rijstrook opengesteld kunnen worden voor ‘zacht verkeer’: fietsers en mogelijk ook personenwagens.” Binnen een drietal weken moet die studie rond zijn.

Daarna moet echter de structurele aanpak nog beginnen. “De gebroken en gebarsten rioleringen, de scheuren in het wegdek en in de woningen… Dit is niet iets dat op korte termijn op te lossen valt. Een zeer vervelende situatie voor de bedrijven maar ook voor ons.”

“Of er ooit nog zwaar verkeer over de Brusselsesteenweg zal denderen? Dat is nog onduidelijk. Maar het wordt alleszins niet evident…”, aldus nog Bonte.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise