“Geef Uplace geen voorkeursbehandeling”

Vilvoorde heeft een opvallende brief gestuurd naar alle leden van het Vlaams Parlement. De stad waarschuwt daarin dat het parlement aan Uplace een “voorkeursbehandeling” dreigt te geven met het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

Het kabinet van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) bestempelt de brief van Vilvoorde als “sfeerschepping” en ook buurgemeente Machelen, dat pro Uplace is, reageert gepikeerd.

Vorige week trokken oppositiepartijen Groen en sp.a en ondernemersorganisatie Unizo aan de alarmbel. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, dat momenteel in het Vlaams Parlement voorligt, bevat artikels die “op maat van Uplace” geschreven zijn. De artikels bepalen namelijk dat de geldigheidsduur van vijf jaar voor een socio-economische vergunning verlengd wordt als er een procedure bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningenbetwistingen loopt.

Op die manier zou ook de socio-economische vergunning van Uplace verlengd worden. Die vergunning zou namelijk verlopen zijn in september 2015. Volgens minister Muyters is de Uplace-vergunning echter nog geldig omdat de initiatiefnemer zijn project verder heeft ontwikkeld. Het bewuste artikel zou dus niet eens voor Uplace van toepassing zijn.

Maar een brief van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) spreekt die stelling tegen, zegt althans Vilvoorde. Dat comité, met daarin vertegenwoordigers namens de Vlaamse regering, gaat namelijk in beroep tegen de socio-economische vergunning die de stad Vilvoorde zelf recent heeft verleend aan een ander project, namelijk het project Alcovil voor de ontwikkeling van de oude Renaultsite.

In de argumentatie verwijst het comité naar het bewuste decreet. “Zij (de leden van het comité, red.) beroepen zich daarbij uitdrukkelijk op het feit dat het voorliggende decreet de handelsvestigingsvergunning van Uplace retro-actief zal bevestigen”, staat in de brief van Vilvoorde.

Volgens Vilvoorde dreigt er op die manier extra “rechtsonzekerheid” te komen en riskeert ook de stadsvernieuwing geblokkeerd te geraken.

“Op deze manier wordt de toekomst van de snelst groeiende stad van Vlaanderen gehypothekeerd teneinde Uplace zijn voorkeursbehandeling te geven”, staat in de brief die is ondertekend door burgemeester Hans Bonte (sp.a).

“Voor het stadsbestuur is het overduidelijk dat de goedkeuring van het voorliggend decreet een duidelijke keuze is voor Uplace en tegen de logische ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde.”

Het kabinet-Muyters bestempelt de brief van Vilvoorde als “sfeerschepping”.

“In de argumentatie van het comité wordt ook verwezen naar rechtspraak waaruit blijkt dat de socio-economische vergunning van Uplace nog geldig kan zijn omdat de initiatiefnemer zijn project verder heeft ontwikkeld. Maar dat argument ‘vergeet’ Vilvoorde te vermelden”, klinkt het.

Burgemeester Jean-Pierre De Groef (Sp.a) van Machelen, dat altijd al voor Uplace is geweest, reageert gepikeerd. “Wij kunnen enkel vaststellen dat Vilvoorde blijkbaar alle middelen aanwendt om het Uplace-project te bestrijden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise