Brussel tegen plannen voor winkelcentrum in Renault-fabriek

 

Brussel verzet zich tegen de plannen voor een winkelcentrum in de voormalige Renault-fabriek. Daar zouden in het zogenaamde ‘Watersite Park’ 19.100 vierkante meter winkeloppervlakte en 7.735 vierkante meter vrijetijdsvoorzieningen ingeplant worden. Het stadsbestuur komt echter met een negatief advies. “Deze fabrieken moeten opnieuw industriezone worden”, vindt Brussel zelfs. In Vilvoorde, dat nog moet beslissen over de socio-economische vergunning, hoort men het in Keulen donderen.

Het Vilvoords stadsbestuur heeft het voorstel van de eigenaar van de Renault-fabriek, voor een zogenaamd Watersite Park of V-Park langsheen de Schaarbeeklei, ter info overgemaakt aan het stad Brussel.

Dat heeft nu echter een negatief advies uitgebracht. Wat de locatie betreft argumenteert Brussel dat er geen rekening wordt gehouden met de geplande realisatie van Uplace noch met de Brusselse winkelprojecten Neo en Dockx. Deze drie projecten willen respectievelijk 32.000 m², 72.000 m² en 45.000 m² kleinhandel en vrijetijdsvoorzieningen realiseren. Het ‘Watersite Park’ ambieert volgens Brussel 39.600 m² gemengde activiteiten kleinhandel, sport en ontspanning.

Het stadsbestuur vreest in zijn advies ‘desastreuze gevolgen voor de handelskernen van Brussel’ en stelt zelfs voor om de Renaultfabrieken opnieuw te converteren naar een bedrijventerrein, ‘wetende dat Brussel geconfronteerd wordt met een nijpende vraag naar industriezones’.

Brussel wijst er ook op dat met de komst van Neo, Uplace en Dockx Brussels de Ring al oververzadigd is en dat dit ook het geval zal blijven niettegenstaande de geplande investeringen ter ontsluiting van Uplace of de verbreding van de Ring.

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Sp.a) reageert verrast. “Het eerdere standpunt van Brussel tijdens het Nationaal Sociaal Economisch Comité was nochtans positief. Andere verrassingen zijn het feit dat men uitgaat van de effectieve komst van Uplace en dat veel grotere Brusselse projecten blijkbaar minder bedreigend zijn voor de commerciële activiteiten van Brussel dan het ‘Watersite Park’. Wat minder verrast is hun visie dat de Rand – en Vilvoorde in het bijzonder – bekeken wordt als een plaats voor Brusselse industrieterreinen…”

Toch is het advies nuttig volgens de burgemeester. “Brussel wijst op de mobiliteitseffecten van de verschillende projecten in Brussel en de Noordrand én op de concurrentiële effecten voor de bestaande handelskernen.”

Bonte haalt ook aan dat noch Vilvoorde noch het Vlaams Gewest ooit de kans kregen om zich uit te spreken over de veel grotere Brusselse projecten. “Toch zullen we de kritische punten aangehaald door het Brussels advies ter harte nemen bij de verdere behandeling.”

Het Vilvoordse college zal zich op 23 mei buigen over het dossier en beslissen of de initiatiefnemers al of niet een sociaaleconomische vergunning krijgen. Het Brusselse advies is voor alle duidelijkheid niet bindend maar zal mogelijk wel een invloed hebben.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise