Vilvoorde zoekt ruimte voor grote winkelketens

De stad Vilvoorde wordt geconfronteerd met een almaar toenemende vraag vanwege grote warenhuisketens naar beschikbare handelsruimte. Vooral Delhaize maar ook Albert Heijn willen maar al te graag inspelen op de steeds maar groeiende bevolking.

“Zij kunnen echter niet terecht in de relatief kleine leegstaande panden in de handelskern”, zegt burgemeester Hans Bonte (Sp.a). Er wordt volop gezocht. De oude Renaultsite lijkt de meest concrete optie.

Dat het aantal Vilvoordenaars almaar toeneemt is intussen algemeen bekend. En dat lijkt niet meteen te gaan veranderen. Aan het kanaal komt er namelijk nog een volledig nieuwe wijk met 900 woongelegenheden bij.

“De aangroei van de bevolking is van die aard dat de markt daar antwoorden wil op bieden”, stelt burgemeester Hans Bonte (Sp.a). “En dus krijgen wij almaar meer de vraag van grote spelers als Delhaize en Albert Heijn naar geschikte winkelruimte. Daar moeten wij een antwoord op proberen geven. Onze kleine Vilvoordse winkelruimtes in het centrum zijn daarvoor echter niet geschikt, ook vanuit mobiliteitsperspectief. Zo had Delhaize de vraag gesteld om zich te mogen vestigen naast de Aldi op de Leuvensesteenweg maar inzake mobiliteit ligt dat moeilijk.”

Wat is er mogelijk waar? Bonte wil nog niet in z’n kaarten laten kijken al geeft hij toe dat de Renaultsite een optie is en blijft. “Die dient nu als superparking voor de luchthaven. Maar dat is toch niet wat we willen voor onze stad…”

De oude ruim 1,7 lange voormalige fabriekshallen staan nog steeds gedeeltelijk leeg. Enkele jaren geleden lag de stad al in ver gevorderde onderhandelingen met de holding Alcopa, die eigenaar is van deze site, om er een aantal baanwinkels te concentreren.

Daarnaast ligt dan de reuzenparking van de vroegere fabriek, de zogenaamde CAT-site, en die is in handen van een vastgoedontwikkelaar.

Bonte stelt vast dat er nu toch een verhoogde ruimtelijke rechtszekerheid is rond dit gebied, in het verleden een struikelpunt. “Het is nu zaak voor ons om in de schoot van het VSGB (Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, red.) dat nu toch is vastgesteld oplossingen te vinden.”

Er zou echter op vrij korte termijn schot in de zaak moet komen. “De diensten Stedenbouw en Lokale Economie zijn hier volop mee bezig. Er moet een oplossing komen, ook in het belang van de Vilvoordenaar. Want het is absurd dat onze inwoners in de wagen moeten kruipen om in de overvolle Delhaize van Melsbroek of Grimbergen in de wachtrij te gaan staan. Het gaat ook ruimer dan enkel nieuwe warenhuizen. Er zijn bedrijven en winkels in het centrum die willen uitbreiden maar dat op de huidige locatie niet kunnen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere handelszaken die ruimtelijk verkeerd liggen. Een alternatieve locatie om die allemaal te groeperen zou ideaal zijn. We zijn er volop mee bezig maar de meest acute vraag komt van Delhaize.”

Ook warenhuis Lidl wendt zich overigens tot de stad. “Zij willen verbouwingen doen op hun huidige site aan de kerk die tijdelijk zou sluiten. Ze zijn koortsachtig op zoek naar een gebouw zodat ze intussen toch kunnen openblijven. Ook dat zou snel moeten gaan.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise