Veldwerk voor ondergrondse parking begint

De werken voor de ondergrondse parking op de Grote Markt in Vilvoorde gaan nu echt beginnen. Vanaf maandag 30 november start een extern studiebureau met het archeologisch vooronderzoek.

Er wordt onder andere gezocht naar archeologische sporen van de Lakenhalle, een gebouw dat in de middeleeuwen een belangrijke functie had. Daartoe worden zes tot acht proefputten gemaakt van vier meter op vier. In het najaar van 2016 starten de eigenlijke graafwerken voor de parking die in de zomer van 2018 moet klaar zijn.j

Op maandag 30 november start dus het veldwerk op de Grote Markt. Vanaf dan worden proefputten gegraven op verschillende locaties. Deze hebben een afmeting van 4 meter op 4 meter en moeten de onderzoekers meer informatie bezorgen over de aanwezigheid van eventuele archeologische sporen.

“De herinrichting van de Grote Markt geeft ons de mogelijkheid om een blik in het verleden te werpen. Het marktplein is al minstens sinds de 12e eeuw het kloppend hart van Vilvoorde”, vertelt burgemeester Hans Bonte (sp.a).

“De stad was in de middeleeuwen een belangrijk economisch knooppunt, vooral dankzij de handel in zandsteen en laken. De gebouwen op en rond de Grote Markt belichaamden die economische en politieke macht. Naast het stadhuis was vooral de Lakenhalle een belangrijk gebouw. Rond 1800 werd het gebouw echter definitief gesloopt. Aan de hand van het vooronderzoek wordt nu bepaald of er nog bijkomende archeologische opgravingen nodig zijn.”

“We kijken er echter streng op toe dat de archeologische onderzoeken de timing van de effectieve herinrichtingswerken aan de Grote Markt niet in het gedrang brengen”, benadrukt Francine De Prins, schepen voor ruimtelijke ordening.

“Daarom dat we vooronderzoek ook nu al organiseren. Dit zou op twee weken afgerond moeten zijn. De nutswerken op de Grote Markt starten pas in het voorjaar van 2016.”

“De buurtbewoners en de handelaars op en rond de Grote Markt zullen onvermijdelijk hinder ondervinden van de werken. Vooral in het najaar van 2016, wanneer de werken aan de ondergrondse parking van start gaan, breekt een moeilijke periode aan”, aldus schepen voor Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD).

“We zullen via verschillende kanalen nauwgezet communiceren over de voortgang van de werken.In het voorjaar van 2016 stellen we alvast het voorontwerp van de nieuwe Grote Markt aan de bewoners en handelaars voor. Zij kunnen hier ook hun feedback op geven.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise