Inter-Vilvoordse behaalt goede punten

De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) krijgt goede punten van de Vlaamse Overheid. De Inter-Vilvoordse werd grondig doorgelicht en krijgt een eindscore van 17 op 22.

Directeur Olivier Moelaert hoopt dat daarmee definitief een streep wordt getrokken onder het verleden. Een paar jaar terug was de malaise bij de Inter-Vilvoordse nog compleet. Er was toen sprake van wanbeheer, overdreven (restaurant)kosten, oplopende schulden, kwetsbaarheid voor fraude en een boekhouding met gaten. Toenmalig minister Freya Van den Bossche (sp.a) besliste in 2012 zelfs om een crisismanager naar Vilvoorde te sturen.

Op 17 en 18 november 2014 werd de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting grondig doorgelicht. In totaal werden 22 operationele doelstellingen getoetst. De personeelsleden, de Raad van Bestuur en de directeur werden ondervraagd.

De commissie voerde ook gesprekken met de verschillende actoren waarmee de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting samenwerkt, namelijk de burgemeesters, OCMW-voorzitters, schepenen van Wonen, ambtenaren van de verschillende gemeenten en de OCMW’s, andere huisvestings- en welzijnsactoren, de huurdersbond en de georganiseerde en niet-georganiseerde huurders van de Inter-Vilvoordse. Uiteindelijk was de eindscore met 17 op 22 ronduit positief.

“Dit is het resultaat van het harde werk van de afgelopen jaren en een serieuze opsteker na de malaise uit het verleden”, reageert directeur Olivier Moelaert. “Het is nu tijd om dat hoofdstuk voor eens en voor altijd achter ons te laten en de ingeslagen weg verder te zetten. Het is tevens een pluim op de hoed van het personeel en de Raad van Bestuur. Dit resultaat hebben we samen gerealiseerd. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans heeft ook vertrouwen in de toekomstige werking van de Inter-Vilvoordse en vindt het dan ook niet nodig een verbeterplan op te leggen.”

Het rapport, de reactie van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting en de formele beslissing van de minister vindt u op www.visitatieraad.be.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise