Individueel drinkplan voor rusthuisbewoners

In OCMW-woonzorgcentrum Ter Biest heeft men een individueel plan klaargestoomd om de vochtreserves van elke bewoner op peil te houden tijdens de huidige hittegolf. “Er zijn per dag drie à vier extra drankmomenten ingelast”, zegt directrice Leen Van den Troost. Daarnaast worden nog verschillende andere beschermende hittemaatregelen genomen.

In rusthuis Ter Biest neemt men tijdens deze extreem warme dagen geen enkel risico. Er zijn extra waterrondes voorzien om de bewoners te laten drinken én ook echt te stimuleren om vocht op te nemen. “Ter Biest maakte een individueel plan op zodat de personeelsleden nauwgezet kunnen opvolgen dat de bewoners wel degelijk voldoende drinken”, zegt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts.

“De personeelsleden krijgen een lijst met daarop de namen onze residenten”, legt directrice Leen Van den Troost uit. “Per persoon staat daar een beschrijving op in de trant van ‘Mevrouw X kan niet zelfstandig drinken’ of ‘Zij kan alleen drinken maar moet aangemoedigd worden’. Dat moet per naam telkens worden afgetekend zodanig dat zeker niemand wordt vergeslagen. Zeker naar dementerende personen toe is dit belangrijk.”

Het aantal drankrondes wordt zelfs opgevoerd tot 7 per dag, ontbijt, middag- en avondeten inbegrepen. “Dit zijn er toch 3 à 4 extra per dag vergeleken met normale dagen. Voor het personeel is dit natuurlijk zeer arbeidsintensief. In het weekend kunnen we gelukkig rekenen op drie vrijwilligers om bij te springen.”

Daarnaast zijn er ook nog een rist andere beschermende maatregelen voorzien. Zo wordt erop toegezien dat de bewoners aangepaste kledij dragen en zeker ook lichamelijke inspanningen vermijden. “Vooral zwaar zorgbehoevende bewoners laten we veel rusten. De personeelsleden zijn ook alert zodat ze bij oververhitting snel kunnen ingrijpen en maatregelen nemen om het lichaam van de persoon te laten afkoelen. Zo kan een koel voetbadje tussendoor wonderen doen.”

Gisterenmiddag werd de daad alvast bij het woord gevoerd en liet men een klein opblaasbaar kinderzwembad aanrukken in de cafetaria. Aanvankelijk werd nog afwachtend gereageerd maar al snel zaten een tiental bejaarden pootje te baden. Ondertussen konden ze ook nog eendjes vissen zoals op de kermis om een en ander minder passief te maken.

De personeelsleden houden tijdens deze hittedagen ook de risicobewoners extra in het oog. “Sommige senioren kunnen niet meer inschatten hoe warm het is. Gisteren kwam iemand van de dementerenden zelfs om een sjaaltje vragen…”

“Tot zeker zaterdag houden we dit regime aan. Indien nodig wordt het verlengd”, aldus nog Van den Troost.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise