Kleuters krijgen nieuwe blokhut als fietsenstalling

In samenwerking met de Provincie Vlaams Brabant en stad Vilvoorde werd dit schooljaar in de stedelijke basisschool De Kastanjelaar opnieuw een project gerealiseerd met betrekking tot mobiliteit en duurzame verplaatsingen.

Gisteren werd de nieuwe blokhut, die zal dienst doen als fietsenstalling voor kleuters door de kinderen plechtig in gebruik genomen. Er werd een spelletjesnamiddag en fietsparcours voor alle kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar voorzien.

Aangezien veel kinderen zeer dicht in de buurt van de school wonen, wil de school in het kader van duurzaamheid het “stappen en trappen” principe blijvend promoten”, zegt directrice Linda Verschueren. “Omdat niet alle kleuters over een fiets beschikken stelt de school er ook ter beschikking.”

Door het indien van een subsidiedossier bij de provincie Vlaams-Brabant kon de school rekenen op 4.500 euro ter financiering van de blokhut, het fietsparcours en de kinderfietsen. Ook de stadsdiensten droegen hun steentje bij met het monteren van de blokhut en het schilderen van het fietsparcours.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise