Onteigening voor veiliger kruispunt Wolvertemsesteenweg

De gemeente Grimbergen is gestart met de onteigeningsprocedure voor een pand op de Rijkenhoekstraat. Bedoeling is om het samen met het voormalig jeugdhuis Mamoet en een ander leegstaand gebouw te slopen.

Vervolgens gaat het kruispunt met de drukke Wolvertemsesteenweg helemaal heraangelegd worden. Nu komen vooral bussen, tractoren en vrachtwagens in de scherpe bocht in moeilijkheden en dat zorgt geregeld voor verkeersonveilige situaties.

De onteigening voor het pand op de Rijkenhoekstraat komt er omdat een poging tot minnelijke schikking eerder op niets uitdraaide. “Het pand is eigendom van verschillende eigenaars”, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “En onder hen is er verdeeldheid omtrent de verkoop. Dat blijft intussen duren en daar kunnen wij als gemeente niet op blijven wachten.”

Vandaar dat nu de wettelijke onteigeningsprocedure in gang werd gezet. Nog tot en met 19 juni loopt een openbaar onderzoek. Bewoners kunnen zich aan de hand van schriftelijke bezwaarschriften uitspreken voor en tegen de onteigening van het pand voor openbaar nut.

De gemeente heeft al twee aaneensluitende panden op dezelfde hoek in haar bezit. Het gaat onder meer om het voormalig jeugdhuis Mamoet. “De drie woningen zijn onder meer via riolering en water met elkaar verweven. Ze staan wel alle drie leeg.”

Bedoeling is dat de drie panden uiteindelijk worden gesloopt. “Dat is nog dit jaar voorzien. Daarna komt er volgend jaar een grote herinrichting van het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg. Dat zal gebeuren in samenspraak met Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant aangezien de Wolvertemsesteenweg een gewestweg is. Nu stelt zich daar een veiligheidsprobleem.”

Hét heikele punt is dat de draaicirkel er te groot is. “Vanuit de Rijkenhoekstraat komen bussen, tractoren en soms ook zwaar vervoer de Wolvertemsesteenweg opgedraaid wat soms tot onoverzichtelijke en gevaarlijke toestanden leidt. Om de bocht te kunnen nemen moeten ze soms heel het tegenliggend rijvak inpalmen. Als er zich op dat moment ook nog fietsers en voetgangers op het kruispunt bevinden wordt het helemaal problematisch want die kunnen zich nergens plaatsen. Omwille van die veiligheidsproblematiek willen we hier zo snel mogelijk de nodige aanpassingen doen.”

Met de afbraak van de voormalige Mamoet zal niet alleen voor veel mensen uit de regio een stukje jeugdnostalgie verdwijnen maar ook een stukje lokale muziekgeschiedenis. Begin jaren zeventig was er nog een gerennomeerde folkkroeg gevestigd. Alle grote namen uit de folk, maar ook uit de jazzwereld zijn er de revue gepasseerd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise